Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak się przygotować do sprawy rozwodowej z powództwa męża?

• Autor: Katarzyna Bereda

Najprawdopodobniej mąż złoży wkrótce pozew rozwodowy i rozwód będzie z jego powództwa. Chciałabym dowiedzieć się jak przygotować do sprawy rozwodowej, co mi przysługuje po rozwodzie. Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, nie mamy dzieci. Mąż wziął kredyt na zakup mieszkania jeszcze przed ślubem i do tej pory go spłaca, obydwoje pracujemy. Mąż mnie nie zameldował w tym mieszkaniu. Niedawno mi oświadczył, że mnie nie kocha i nie wie, czy kiedykolwiek kochał. Czego się mogę spodziewać, jak już dojdzie do rozprawy rozwodowej z powództwa męża? Jak się przygotować do sprawy rozwodowej aby nie stracić i wyjść z tej sytuacji jak najkorzystniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się przygotować do sprawy rozwodowej z powództwa męża?

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków

Postaram się opisać Pani procedurę rozwodową w kontekście przedstawionej sytuacji. Otóż jeżeli nie mają Państwo wspólnych dzieci, to na ogół rozwód przebiega szybko, chyba że będą chcieli Państwo dochodzić winy w rozpadzie małżeństwa. Zgodnie z treścią art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Przesłanką konieczną orzeczenia rozwodu (tzw. przesłanką pozytywną, dodatnią) jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Zupełny rozkład pożycia polega na ustaniu wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej przejawia się zerwaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały, gdy w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia nie nastąpi. Orzekanie o winie za rozkład pożycia reguluje art. 57 K.r.o.

Rozwód z orzeczeniem winy i zakres świadczeń alimentacyjnych

Jeżeli u Państwa nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, sąd zapewne orzeknie rozwód. Jeżeli Pani dalej kocha męża i widzi szanse na ratowanie związku, może to Pani wskazać przed sądem i skierować sprawę do mediacji. Jeżeli natomiast uważa Pan, iż mąż zawinił w zakresie konieczności orzeczenia rozwodu, może Pani dochodzić jego winy w zakresie rozpadu małżeństwa, co spowoduje konieczność orzeczenia na Pani rzecz alimentów. Zgodnie bowiem z art. 60 § 1 K.r.o.: „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Przesłanką tzw. zwykłego obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu małżeństwa jest niedostatek uprawnionego, którym nie może być małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (art. 60 § 1 K.r.o.). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, może domagać się alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładu nie tylko na podstawie art. 60 § 2 K.r.o., lecz także komentowanego art. 60 § 1 K.r.o. Może być to uzasadnione jeżeli znajduje się w niedostatku, ale nie jest w stanie wykazać istotnego pogorszenia sytuacji materialnej wskutek rozwodu. W praktyce do takiej sytuacji dojść może jednak tylko wyjątkowo (art. 60 K.r.o. red. Osajda 2020, wyd. 8/J. Pawliczak).

Zwrot nakładów na nieruchomość

Jeżeli chodzi o podział majątku – skoro mieszkanie mąż nabył przed ślubem i nie darował Pani udziału w nieruchomości po ślubie, to niestety nieruchomość stanowi jego majątek osobisty – na podstawie art. 33 K.r.o. Jeżeli nie posiadali Państwo innego majątku, to nie możemy mówić o Państwa majątku wspólnym. Jeżeli natomiast łożyła Pani na nieruchomość męża – remonty, opłaty itp. – po rozwodzie może Pani dochodzić od męża zwrotu nakładów na nieruchomość.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl