Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku rozwodu?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-11-07

Mój mąż wyprowadził się z domu i nie zamierza do mnie wrócić. Mamy dwoje małoletnich dzieci, jesteśmy małżeństwem od ponad 10 lat. Wydawało mi się zawsze, że nasze pożycie dobrze się układało. Od niedawna zauważyłam zmianę w zachowaniu męża. Dodatkowo mąż zaczął spędzać dużo czasu poza domem, tłumaczył, że wykonuje prace wykończeniowe w naszym nowym mieszkaniu. Ostatnio pojechałam do nowego mieszkania i zastałam męża w łóżku z nieznajomą kobietą. Jestem w szoku i nie wiem co robić. Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku rozwodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pani pytania wynika, że pozostaje Pani (jeszcze) w związku małżeńskim, z którego pochodzi dwoje małoletnich dzieci. Od niedawna zauważyła Pani zmianę w zachowaniu męża, które, jak się okazało, spowodowane jest związkiem męża z inną kobietą (nakryła go Pani z inną kobietą). Mąż wyprowadził się z Państwa wspólnego mieszkania. Zastanawia się Pani, jak w chwili obecnej winno wyglądać Pani postępowanie.

W pierwszej kolejności należy sobie zadać pytanie, czy będzie Pani walczyła o małżeństwo, czy też nie. Pani zachowanie ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia walki o ewentualny rozwód z wyłącznej winy męża. Dotychczas, jak można wywnioskować z Pani wypowiedzi, Państwa pożycie układało się poprawnie. Ponadto zachodzi pytanie, kiedy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego? Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, zdrada, która występuje po rozkładzie pożycia małżeństwa nie jest przez sądy brana pod uwagę. Innymi słowy, jeżeli między Panią a małżonkiem od dłuższego czasu nastąpił rozkład w pożyciu w sferze: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, to nie może być mowy o zdradzie, która to zdrada przyczyniła się do rozkładu małżeństwa. Koniecznym jest zatem wykazanie przed sądem, iż małżonkowie współżyli ze sobą, w czasie kiedy doszło do zdrady.

Powyższe stanowisko prezentuje m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 września 1949 r., Wa.C.103/49 (DPP 1950, nr 3, s. 61), który przyjął, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”. Mimo upływu kilkudziesięciu lat stanowisko to jest nadal aktualne.

Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., I CKN 646/97, nie publ.), jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny, itd. Za zawinione przyczyny rozkładu należy uznać nie tylko naganne zachowanie się wobec osoby współmałżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich małżonkom. Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że tylko po jego stronie występują zawinione przyczyny rozkładu, a po stronie drugiego małżonka przyczyn takich brak.

Przedstawiony przez Panią stan faktyczny wskazuje, iż istnieją bardzo duże szanse na uzyskanie wyroku orzekającego rozwód z wyłącznej winy małżonka. Wyraźnie podkreślić należy, iż prawo rodzinne nie zna winy mniejszej lub większej. Innymi słowy, aby rozwód mógł być orzeczony z wyłącznej winy męża, Pani zachowaniu nie można przypisać nawet najmniejszej winy.

Prócz pozorów zdrady, także opuszczenie Pani i pozostawienie z dziećmi, wskazuje na przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Do tego dochodzi także kwestia kłamstwa, jakie mąż wykorzystał. Wskazuje Pani, że mąż brak obecności w domu tłumaczył koniecznością wykonania prac wykończeniowych w nowym mieszkaniu.

W tej sytuacji nie wyobrażam sobie sytuacji, by dzieci miały być przy ojcu. Jedynie wola samych dzieci jest w stanie pokrzyżować plany ustalenia miejsca zamieszkania dzieci przy Pani. Odnosząc się do kwestii alimentów, w odniesieniu do dzieci winna Pani dokonać zestawienia usprawiedliwionych potrzeb z rozbiciem na każde dziecko.

Wskazać należy, iż w przypadku skutecznego orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka, będzie mogła Pani dochodzić alimentów, bez względu na to, czy znajdzie się w niedostatku, czy też nie. Zgodnie z art. 60 § 2 K.r.o. „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”. W sytuacji winy obojga małżonków koniecznym będzie występowanie po Pani stronie niedostatku jako przesłanki do żądania od męża alimentów.

Podział majątku wchodzi w grę tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli nie będzie to prowadziło do przedłużenia postępowania o rozwód. Innymi słowy, podział jest możliwy, jeśli będzie pomiędzy Państwem zgoda w przedmiocie rozdysponowania majątkiem wspólnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »