Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dokonać podziału majątku - dom na kredyt wybudowany na ziemi żony

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-25

Jesteśmy małżeństwem od 9 lat. 5 lat temu w darowiźnie od swojej mamy moja żona dostała 3 hektary ziemi. W zieliśmy wspólny kredyt, wybudowaliśmy dom, do księgi wieczystej wprowadzono zapis banku o zabezpieczeniu kredytu. Niestety małżeństwo się rozpadło, jak dowiedziałem się wcześniej – dom wybudowany na ziemi żony stanowi jej własność. I może pytanie brzmi jak dokonać podziału majątku? Żona domu sprzedawać nie chce, sama ma za małe zarobki, by wziąć kredyt na siebie, ani nie może wziąć go z kimś innym. Wpadła na pomysł sprzedaży 2 hektarów ziemi, zmniejszenia zadłużenia uzyskaną kwotą i wzięcia reszty kredytu na siebie. Tylko chce już teraz złożyć pozew rozwodowy, wydzielić działkę i sprzedać ją w przyszłym roku, no i załatwiać w banku resztę formalności. I tu moje pytanie – czy z punktu widzenia prawa rozwód w tym momencie (wiadomo, że to również potrwa) coś w mojej kiepskiej sytuacji zmienia, czy czekać z rozwodem do momentu załatwienia wszystkiego? Niestety w całej tej sytuacji niewiele mogę zrobić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że lepiej byłoby dla Pana, gdyby posiadał Pan jakiekolwiek zabezpieczenie swojego nakładu na nieruchomość. Mimo iż dom i nieruchomość są żony, to Panu przysługuje zwrot nakładów. Czyli wszystko to, co sfinansowaliście na tej nieruchomości ze wspólnych środków, choćby była to część spłaconego kredytu – to połowa tego należy się Panu w ramach spłaty.

Zgodnie z art. 45. Kodeksu rodzinnego:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Jeśli nie chce Pan dochodzić zwrotu tych nakładów, a jedynie uwolnić się od kredytu, to najlepiej zawrzeć z żoną umowę notarialną w zakresie rozliczenia, przejęcia przez nią kredytu w zamian za odstąpienie przez Pana dochodzenia zwrotu nakładów.

Nie ma przy tym większego znaczenia, czy czynności te będą podejmowane przed, czy po rozwodzie. Nieruchomość jest tylko żony, ma prawo nią rozporządzać według własnego uznania.

Pan powinien jedynie zadbać o notarialne zabezpieczenie swojego interesu. Jest Pan bowiem dłużnikiem banku – i mimo rozwodu nadal Pan będzie dłużnikiem banku. Jeśli żona nie spłaci kredytu – będzie Pan miał popsutą zdolność kredytową. Warto więc porządnie zabezpieczyć swoje interesy przez podpisanie umowy notarialnej z żoną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Zrzeczenia się udziału w samochodzie i wykreślenia żony jako współwłaścicielki

Jestem 3 lata po rozwodzie. W trakcie trwania małżeństwa, w 2008 r., sprzedałem swój tzw. kawalerski samochód osobowy za kwotę 18 500 zł...

 

Sprawa o podział majątku, utrudnianie zebrania dowodów

Jestem po rozwodzie, za miesiąc odbędzie się rozprawa o podział wspólnego majątku (dom i samochód). Jednak była żona nie wpuszcza mnie do domu...

 

Odliczenie darowizny i nakładu pracy przy podziale majątku

Rozwodzę się. Otrzymałem działkę jako darowiznę od rodziców i na niej powstał wspólny dom (wiem, że był mój). Jednak rozszerzyłem wspólność...

 

Dopisanie żony do własnego mieszkania

Dopisanie żony do własnego mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania zakupionego przeze mnie przed ślubem na kredyt (kredyt wyłącznie na mnie). Wkład własny stanowiła darowizna pieniężna od...

Działka kupiona przed małżeństwem i budowa domu a podział majątku

Syn nabył działkę budowlaną jako kawaler i jako kawaler rozpoczął budowę. W momencie zawierania związku małżeńskiego dom był w stanie...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »