Kategoria: Alimenty

Jak długo rodzic musi płacić alimenty na dziecko?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-02-10

Jak długo rodzic musi płacić alimenty na dziecko? Syn ma skończone 18 lat i uczy się w szkole specjalnej, ponieważ w związku z przebytą chorobą ma problemy z nauką. Cały czas płacę alimenty zasądzone przez sąd w kwocie 400 zł, a w sumie zarabiam ok. 1600 zł. Z dzieckiem się nie widziałem od momentu rozstania z żoną, gdyż żona ograniczyła mi prawa rodzicielskie, a ja wyprowadziłem się do innego miasta i założyłem nową rodzinę, mam drugie dziecko. Pracuję tylko ja, żona jest bezrobotna, dziecko chodzi do szkoły. Jakie są szanse, by przestać płacić alimenty?

Przepisy prawa rodzinnego (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) nie opierają – przy zwolnieniu z obowiązku płacenia alimentów, uchyleniu od alimentacji czy wygaśnięcia obowiązku – na kryterium wieku. Przepisy w temacie alimentacji dzieci pełnoletnich wprowadzają dodatkowe kryteria oceny zasadności alimentacji, co zwiększa szanse na uchylenie się od alimentacji dziecka dorosłego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) stanowi:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

a także:

„Art. 144 (1. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.”

W mojej ocenie Pana syn z racji niepełnosprawności nie jest samodzielny. Ponadto uczy się. Jeżeli więc nie będzie Pan w stanie wykazać, że nie dokłada on należytej staranności, czy też ma odpowiedni majątek – to na uchylenie obowiązku alimentacyjnego ma Pan nikłe szanse. Owszem – warto zadbać, aby teraz, gdy syn ma już 18 lat, pieniądze były w ramach zmiany alimentów zasądzone na niego, zaś Pan powinien nawiązać z nim bliższe relacje. Będzie Pan wtedy bardziej w temacie na przyszłość, czy syn zmierza do samodzielności, czy może niestety nie jest w stanie obiektywnie jej osiągnąć.

Na koniec dodam, że nikt rodzicom dziecka niepełnosprawnego nie zagwarantuje, czy ich dziecko kiedykolwiek się usamodzielni – dlatego warto czynić wszystko, aby dziecko do tej samodzielności dążyło. Warto więc być na bieżąco w kontakcie z placówką opiekuńczo-edukacyjną, do której uczęszcza syn, aby wiedzieć, jakie są rokowania na jego samodzielność, np. czy uczy się zawodu itp.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »