Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie złożyć pozew o alimenty, gdy przebywam za granicą?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-12

Od kilku lat mieszkam z dzieckiem za granicą, natomiast ojciec dziecka mieszka w Polsce i od 2 lat nie płaci alimentów. Chciałabym złożyć pozew o alimenty, ale nie wiem, czy mogę to zrobić w Polsce, czy musi to być kraj obecnego zamieszkania?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. Zasadne jest wskazanie na treść art. 32 K.p.c., zgodnie z którym powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Mając na uwadze powyższe, wydawać by się mogło, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania dziecka. Powyższy przepis art. 32 K.p.c. stanowi jednak wyjątek od powszechnie obowiązującej zasady wytaczania powództwa według miejsca zamieszkania pozwanego. Wynika to bezpośrednio z art. 27 § 1 K.p.c., zgodnie z którym powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.

Reasumując, powództwo o alimenty może Pani złożyć do polskiego sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, tj. zobowiązanego, a niepłacącego alimentów ojca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Uchylanie się od alimentów

Mój ojciec ma zasadzone alimenty w kwocie 450 złotych, które płaci, jak mu się podoba. A właściwie skutecznie się uchyla od ich płacenia....

Przelewanie alimentów z opóźnieniem

Były mąż ma zasądzone alimenty do 5. każdego miesiąca, a płaci po 20. każdego miesiąca. Sąd wyraźnie wskazał mu taką datę, ponieważ opłacam...

Alimenty na niepełnosprawnego syna

Dostałam wezwanie na rozprawę – były mąż chce zmniejszyć alimenty na naszego niepełnosprawnego syna. Jak się przygotować do sprawy? Dodam, że nie...

Płacenie na syna, który jest przestępcą

Mój mąż miał zasądzone alimenty, które płaci regularnie. Po kilku latach były problemy wychowawcze i mama małoletniego nie mogła sobie poradzić...

Wysokie dochody a podwyższenie alimentów

Mam wysokie dochody, zarabiam około 8 tysięcy zł miesięcznie, prowadzę swoją działalność, ale moje dochody znacznie się zmniejszą, bo będę spłacał od...

Długi alimentacyjne brata

Mój brat ma długi alimentacyjne. Czy mogą być one egzekwowane ode mnie albo moich rodziców, u których mieszka brat?

Obowiązek alimentacyjny ojca dziecka, który nie jest mężem matki

Była partnerka jest ze mną w ciąży. Matka mojego przyszłego dziecka aktualnie pozostaje w związku ze swoim byłym partnerem (obecnie narzeczonym),...

Czy były mąż może obciążyć mnie kosztami rozprawy po apelacji?

Złożyłam apelację od wyroku określającego wysokość alimentów na dzieci po rozwodzie. Została wyznaczona rozprawa. Czy były mąż może obciążyć mnie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »