Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dom wybudowany za swoje pieniądze na własnej działce - co należy się żonie po rozwodzie?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-11-25

W związku z trudnością w porozumieniu się z moją żoną podjąłem decyzję o rozwodzie. W trakcie trwania małżeństwa moja matka przepisała mi notarialnie nieruchomość w postaci ziemi 2,2 ha. Na tej nieruchomości wybudowałem dom rodzinny z własnych środków finansowych. Żona posiada faktury na zakup mebli kuchennych i mebli do swojego pokoju. Dzieci są dorosłe oraz nie mieszkają z nami. Ile należy się żonie z nieruchomości po ewentualnym rozwodzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dom wybudowany za swoje pieniądze na własnej działce - co należy się żonie po rozwodzie?

Powstanie wspólności majątkowej - co należy do majątku wspólnego małżonków

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

Wszystko, co znajduje się trwale na nieruchomości, stanowi własność właściciela nieruchomości

Nieruchomość, w tym przypadku działka, stanowi Pana majątek osobisty. Zgodnie z zasadą superficies solo cedit (wszystko, co znajduje się trwale na nieruchomości, stanowi własność właściciela nieruchomości) dom i wszelkie przedmioty trwale z gruntem związane stanowią Pana własność.

Dochodzenie zwrotu nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Oczywiście żona może wykazywać, iż budowa domu czy jego wykończenie nastąpiło ze środków wspólnych. Musi wówczas wykazać, że zostały dokonane nakłady z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty. Co Pan rozumie pod pojęciem „z własnych środków”? Z jakiego źródła pochodziły te środki? Jeżeli faktycznie był to majątek osobisty (oszczędności sprzed małżeństwa, środki nabyte w drodze darowizny, dziedziczenia), to żona nie partycypuje w ich podziale. Zarówno działka, jak i dom stanowiłyby Pana majątek osobisty, a żona będzie mogła ewentualnie dochodzić zwrotu połowy nakładów na nieruchomość. Nakłady obejmują wydatki konieczne, a więc koszty remontów, modernizacji, wykończenia budynku i obejścia. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki