Dom jako obciążenie po rozwodzie

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-05-26

Jestem w trakcie rozwodu. Posiadam własny dom (tylko na mnie, mamy rozdzielność majątkową). Mąż jednak chce połowę domu, bo płaci rachunki. Dzieci zostaną ze mną. Dom jest dla mnie po rozstaniu dużym obciążeniem i będę próbowała go sprzedać. Jak się zabezpieczyć? Dodam też, że w domu zarejestrowana jest firma męża.

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza zwrot, że Pani mąż „płaci rachunki”. Czy oznacza to, że to Pani mąż wyłącznie płaci kredyt za ten dom, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i przez jaki czas?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Pani mąż nie może żądać przyznania mu połowy nieruchomości w czasie sprawy rozwodowej, gdyż nie jest to majątek wspólny (jest to wyłącznie Pani majątek osobisty).

Do tej kwestii nie będą miały także zastosowania przepisy dotyczące majątku wspólnego i wspólności majątkowej w ogólności, gdyż między Państwem istnieje rozdzielność majątkowa. Pani mąż nie ma więc podstaw do żądania podziału majątku wspólnego, jeżeli wyraźnie z księgi wieczystej wynika, że Pani jest jedynym jego właścicielem.

Zgadzam się jednak, że Pani mąż będzie próbował stwierdzić, że budowa domu została faktycznie sfinansowana przez niego i żądać albo zwrotu nakładów, albo uznania przez sąd, że wskutek tych nakładów poczynionych na spłatę kredytu jemu także należy się połowa tej nieruchomości.

Pani zaś pozostaje bronić się albo stwierdzeniem, że istniała umowa, że wkładem w faktyczne utrzymanie dzieci była płatność rachunków za dom, wobec tego nie żądała Pani od niego alimentów lub że środki te stanowiły jego wkład w rodzinę i była to rekompensata z tytułu tego, że Pani mąż mieszkał w Pani domu, a nawet zarejestrował tam swoją działalność gospodarczą.

Trudno mi powiedzieć, na jakiej podstawie Pani mąż podnosi swoje roszczenia co do własności domu, dlatego trudno jest mi się jednoznacznie ustosunkować do jego żądań. Proszę więc o dodatkowe informacje i ewentualnie załączenie pism (ich skanów lub zdjęć) z roszczeniami wysuwanymi przez Pani męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »