Kategoria: Inne

Dochodzenie obowiązku opieki na starość

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-27

Matka w 2010 r., w postępowaniu przed sądem, podzieliła równo i przekazała jedyny swój majątek trójce swoich dzieci w zamian za opiekę nad nią na starość. Czy można dochodzić sądownie obowiązku tej opieki, gdy nie wszystkie z dzieci chcą tę opiekę sprawować?

Niesienie pomocy matce w potrzebie to wydaje się być normalny odruch człowieka, ale nie zawsze tak jest. Niestety nikogo nie można zmusić do wykonywania osobistej pomocy wobec członka rodziny. Ale można obciążyć go obowiązkiem alimentacyjnym, a pieniądze przeznaczyć na wynagrodzenie opieki sprawowanej przez osobę trzecią, czyli na wynagrodzenie opiekunki.

 

Zgodnie z treścią Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 8 stycznia 1982 r., sygn. akt III CZP 58/81, „obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych (art. 128–130, art. 132 kro) również wobec rolnika, który mimo pobierania emerytury – znalazł się w niedostatku po przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy (art. 133 § 2, art. 135 kro). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka może polegać na osobistych staraniach o jego utrzymanie (zapewnienie niezbędnej opieki lekarskiej – art. 135 kro)”.

 

W ten sposób dzieci, które chcą osobiście pomóc matce, zrobią to poprzez osobiste wykonywanie opieki, pomoc natomiast od pozostałych należy dochodzić alimentów w sądzie.

 

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów.

 

Konieczność zapewnienia opiekunki czy dowozu jedzenia – to usprawiedliwione potrzeby osoby starszej, która pozostała bez opieki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »