Kategoria: Alimenty

Dobrowolne alimenty dla syna na ręce babci

Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-17

Mój syn mieszka w Polsce ze swoją babcią, ja z jego ojcem jesteśmy po rozwodzie (mamy pełne prawa rodzicielskie). Chcę płacić dobrowolne alimenty na jego rzecz na ręce babci, ale ona z obawy o podatki nie chce mi podać swojego numeru konta. Czy muszę mieć jakieś notarialne świadectwo, że to będą pieniądze na syna?

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż jako osoba, która ma pełną władzę rodzicielską, jest Pani zobowiązana do łożenia na utrzymanie dziecka. Ma Pani świadomość tego obowiązku i przyznam szczerze, budzi moje zdziwienie zachowanie babci, która de facto na dzień dzisiejszy, jak mniemam, nie otrzymuje żadnych środków tytułem zaspokojenia potrzeb dziecka. Z uwagi na powyższe widzę dwa rozwiązania, które winne zabezpieczać nie tylko Panią, ale także i babcię, pod której opieką syn przebywa: po pierwsze to przekazywanie środków za pomocą np. Western Union, które można wybrać w określonych podmiotach bankowych, co z kolei spowoduje, że urząd skarbowy nie będzie miał wiedzy, kto i jakie środki przekazał, a Pani natomiast będzie miała potwierdzenie przekazania środków pieniężnych, lub drugi sposób to przekazywanie środków na rachunek babci (byłej teściowej) z jednoczesnym wskazaniem w tytule przelewu, że są to „środki na utrzymanie syna”. Nawet gdyby urząd skarbowy wszczął kiedykolwiek postępowanie wyjaśniające, to, jak mniemam, nie będzie problemów z wykazaniem, że syn zamieszkuje z babcią.

Każdy z ww. sposób będzie korzystny i zgodny z prawem, nie narażając się na żadne prawe konsekwencje.

O ile jednak wybierałaby się Pani do Polski, to należałoby zastanowić się na założeniem dla syna rachunku bankowego, na który przekazywałaby Pani środki na jego utrzymanie. Pełnomocnikiem do rachunku wraz z możliwością wybrania środków byłaby np. babcia, co czyniłoby transparentnym Państwa powiązania. Osobiście zastanowiłbym się, czy dla Pani nie zachować prawa wglądu na rachunek bankowy celem ustalenia, kiedy i w jakich kwotach środki są wybierane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »