Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-06-22

Mąż podjął decyzję o rozwodzie, prześle mi papiery rozwodowe do podpisania. Mamy wspólnie budowany dom – mąż chce go przepisać naszej córce, ale dopiero po śmierci. Ja wolę, by już teraz stała się jego właścicielką, bo mąż jest w nowym związku. Jak mogę do tego doprowadzić?

W Pani sprawie możliwe są dwie opcje:

 1. dokonanie podziału majątku wspólnego, w którego wyniku Pani stanie się właścicielką całej nieruchomości (bo, jak rozumiem, przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Panią i męża w trakcie małżeństwa), a następnie przekaże ją w drodze umowy darowizny lub testamentu na rzecz córki;
 2. dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz córki, czyli Pani i mąż swoje udziały w nieruchomości przepiszecie na rzecz córki.

Drugi wariant wymaga całkowitej zgody między Państwem, czyli Pani mąż musi się zgodzić na taki sposób załatwienia sprawy. Wówczas warto, abyście udali się Państwo do notariusza, który dokona wszelkich formalności.

Odnośnie kosztów za sporządzenie umowy darowizny – opłaty notarialne będą uzależnione od wartości darowanej nieruchomości.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564). Maksymalna stawka wynosi – w zależności od wartości:

 • do 3000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tak jak w Pani przypadku) – nie więcej niż 7500 zł.

Do opłaty notarialnej zawsze dodatkowo doliczony jest podatek 23% VAT.

Jeżeli Pani mąż nie zgodzi się na darowiznę swojego udziału w nieruchomości na rzecz córki, to można poprzez podział majątku wspólnego małżeńskiego doprowadzić do nabycia nieruchomości przez córkę. Pani mąż musiałby zrzec się odpłatnie lub nieodpłatnie swojego udziału w nieruchomości na Pani rzecz. Jeśli będzie zgoda między Państwem, żeby w ten sposób załatwić sprawę, to najszybszą drogą będzie sporządzenie stosownej umowy w formie aktu notarialnego u notariusza. Jeśli nie uda się Pani porozumieć z mężem w kwestii nieruchomości, to pozostaje droga sądowa, czyli podział majątku wspólnego małżeńskiego przed sądem. Oczywiście najlepiej sprawę załatwić polubownie, o ile się Pani uda, ponieważ sprawy o podział majątku w praktyce są trudne i dość drogie. Poza tym zakładam, że Pani mąż może domagać się spłaty swojego udziału, w sytuacji gdyby chciała Pani nabyć całą nieruchomość na wyłączną własność.

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Np. jeżeli zaproponowana przez Panią wartość nieruchomości (a przez to i wysokość spłaty) nie będzie odpowiadać Pani mężowi, to przy jej kwestionowaniu musi Pani wnieść dowód z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości.

Podejmując decyzję o sądowym podziale majątku, byli małżonkowie powinni liczyć się z następującymi kosztami:

 • opłata sądowa,
 • wynagrodzenie biegłego,
 • koszty apelacji (w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy).

Opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się w wysokości stałej w kwocie 1000 zł. Jeżeli zaś wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata stała wynosi 300 zł.

Koszty wynagrodzenia biegłego mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (szczególnie jeśli pojawią się spory między małżonkami i trzeba będzie powołać kilku biegłych).

Należy stwierdzić, iż sprawy te należą do trudnych i długotrwałych procesowo (zważywszy na to co wchodzi do majątku wspólnego), dlatego sugeruję Pani skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata), który będzie reprezentował Pani interesy przed sądem, o ile sprawa dojdzie do sądu.

Na dzień dzisiejszy proponuje porozmawiać z mężem, żeby polubownie załatwić sprawę i nie wdawać się w niepotrzebne spory sądowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne tematy

Umowa z byłą żoną odnośnie podziału majątku

Jestem po rozwodzie, ja i była żona mieszkamy za granicą. Posiadamy w Polsce mieszkanie po moich rodzicach. Była żona chce się na mocy umowy ze mną...

Polisolokata a majątek wspólny

Czy środki na polisolokacie założonej przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, na którą nadal wpływają środki po zawarciu...

Jak przeprowadzić podział majątku i zobowiązań po rozwodzie?

Małżeństwo z dwojgiem nieletnich dzieci zdecydowało się na rozwód. Właśnie zapadł wyrok rozwodowy. Przed ślubem została przez przyszłą żonę...

Rozliczenia małżonków, którzy podjęli decyzję o rozwodzie

Zamierzamy rozwieść się z żoną, mamy 6-letnie dziecko. Zakładamy, że zostanie ono z żoną, a ja będę płacił alimenty. Jak powinniśmy rozliczyć to,...

Wykazanie nakładów na nieruchomość męża po 20 latach małżeństwa

Po 20 latach małżeństwa wnoszę sprawę o rozwód bez orzekania o winie. W trakcie trwania naszego związku rodzice męża przepisali mu...

Rozszerzenie własności budowanego domu na małżonka

Rok temu mąż dostał w darowiźnie od rodziców działkę budowlaną, jest jej wyłącznym właścicielem. Teraz uzyskał pozwolenie na budowę domu,...

Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z zajmowanego przez małżonków wspólnego mieszkania

Przed zawarciem małżeństwa otrzymałem od babci jako darowiznę kawalerkę. Obecnie pracuję od 4 lat za granicą, jestem w separacji faktycznej...

Podział mieszkania komunalnego po rozwodzie

Wspólnie z żoną od 2013 r. mamy mieszkanie komunalne. Żona się wyprowadziła, więc wnioskowałem o wymeldowanie jej w trybie administracyjnym...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »