Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o rozwodzie i podpisanie papierów

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-06-22 • Aktualizacja: 2020-01-29

Mąż podjął decyzję o rozwodzie, prześle mi papiery rozwodowe do podpisania. Mamy wspólnie budowany dom – mąż chce go przepisać naszej córce, ale dopiero po śmierci. Ja wolę, by już teraz stała się jego właścicielką, bo mąż jest w nowym związku. Jak mogę do tego doprowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie możliwe są dwie opcje:

 1. dokonanie podziału majątku wspólnego, w którego wyniku Pani stanie się właścicielką całej nieruchomości (bo, jak rozumiem, przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Panią i męża w trakcie małżeństwa), a następnie przekaże ją w drodze umowy darowizny lub testamentu na rzecz córki;
 2. dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz córki, czyli Pani i mąż swoje udziały w nieruchomości przepiszecie na rzecz córki.

Drugi wariant wymaga całkowitej zgody między Państwem, czyli Pani mąż musi się zgodzić na taki sposób załatwienia sprawy. Wówczas warto, abyście udali się Państwo do notariusza, który dokona wszelkich formalności.

Odnośnie kosztów za sporządzenie umowy darowizny – opłaty notarialne będą uzależnione od wartości darowanej nieruchomości.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564). Maksymalna stawka wynosi – w zależności od wartości:

 • do 3000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tak jak w Pani przypadku) – nie więcej niż 7500 zł.

Do opłaty notarialnej zawsze dodatkowo doliczony jest podatek 23% VAT.

Jeżeli Pani mąż nie zgodzi się na darowiznę swojego udziału w nieruchomości na rzecz córki, to można poprzez podział majątku wspólnego małżeńskiego doprowadzić do nabycia nieruchomości przez córkę. Pani mąż musiałby zrzec się odpłatnie lub nieodpłatnie swojego udziału w nieruchomości na Pani rzecz. Jeśli będzie zgoda między Państwem, żeby w ten sposób załatwić sprawę, to najszybszą drogą będzie sporządzenie stosownej umowy w formie aktu notarialnego u notariusza. Jeśli nie uda się Pani porozumieć z mężem w kwestii nieruchomości, to pozostaje droga sądowa, czyli podział majątku wspólnego małżeńskiego przed sądem. Oczywiście najlepiej sprawę załatwić polubownie, o ile się Pani uda, ponieważ sprawy o podział majątku w praktyce są trudne i dość drogie. Poza tym zakładam, że Pani mąż może domagać się spłaty swojego udziału, w sytuacji gdyby chciała Pani nabyć całą nieruchomość na wyłączną własność.

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Np. jeżeli zaproponowana przez Panią wartość nieruchomości (a przez to i wysokość spłaty) nie będzie odpowiadać Pani mężowi, to przy jej kwestionowaniu musi Pani wnieść dowód z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości.

Podejmując decyzję o sądowym podziale majątku, byli małżonkowie powinni liczyć się z następującymi kosztami:

 • opłata sądowa,
 • wynagrodzenie biegłego,
 • koszty apelacji (w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy).

Opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się w wysokości stałej w kwocie 1000 zł. Jeżeli zaś wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata stała wynosi 300 zł.

Koszty wynagrodzenia biegłego mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (szczególnie jeśli pojawią się spory między małżonkami i trzeba będzie powołać kilku biegłych).

Należy stwierdzić, iż sprawy te należą do trudnych i długotrwałych procesowo (zważywszy na to co wchodzi do majątku wspólnego), dlatego sugeruję Pani skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata), który będzie reprezentował Pani interesy przed sądem, o ile sprawa dojdzie do sądu.

Na dzień dzisiejszy proponuje porozmawiać z mężem, żeby polubownie załatwić sprawę i nie wdawać się w niepotrzebne spory sądowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »