Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decydowanie o istotnych sprawach dziecka, spór o wyznanie religijne

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-08

Moja córka wraz z drugim mężem wystąpiła z kościoła rzymsko-katolickiego i przystąpiła do Świadków Jehowy. Na spotkania zboru, jak również na tzw. głoszenie, córka zabiera swoje małoletnie dzieci. Obecny mąż córki nie jest ojcem dzieci. Ojciec dzieci nie wyraża zgody na uczestniczenie przez nie w spotkaniach Świadków Jehowy oraz w głoszeniu, czy więc ich matka może to robić? Rodzice dzieci mają zachowaną pełną władzę rodzicielską. Czy ja jako dziadek mam jakieś prawa, które pozwolą mi uniemożliwić córce zabieranie wnucząt do zboru?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż wybór religii należy do istotnych spraw życia dziecka, co z kolei powoduje, że rodzice winni w tym zakresie współdziałać ze sobą. Jeżeli tego nie czynią, albo jeżeli nie ma wśród nich zgody, wówczas decydujący głos ma sąd. Powyższe wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie z art. 97 K.r.o. – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgodnie z treścią art. 97 § 2 K.r.o. w braku porozumienia między rodzicami, o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy, co dotyczy zarówno rodziców żyjących wspólnie, jak i rodziców rozłączonych, względem których zastosowanie znajdzie także art. 107 K.r.o. Zgodnie z przepisem art. 582 K.p.c. rozstrzygnięcie to może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami. Treścią orzeczenia sądu może być tylko samo rozstrzygnięcie sporu (np. wskazanie miejsca, w którym dziecko ma przebywać) lub zezwolenie na wykonanie określonego zachowania (np. na wyjazd z dzieckiem za granicę – uchwała SN z dnia 10 listopada 1971 r., III CZP 69/71, OSNCP 1972, nr 3, poz. 49; określenie sposobu realizowania wierzytelności alimentacyjnych; uchwała SN z dnia 30 maja 1985 r., III CZP 26/85, OSNCP 1986, nr 4, poz. 45).

Zasadnym jest zatem jak najszybsze wystąpienie przez ojca dzieci (a nie przez Pana – dziadek nie może tak ingerować w ww. kwestię) do sądu z wnioskiem o rozstrzygniecie w zakresie ustalenia religii.

Jak podkreśla się w literaturze: „Do istotnych spraw dziecka należeć będą z zasady wszystkie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu jego majątkiem oraz te czynności zwykłego zarządu, które dotyczą właśnie materii istotnej dla dziecka z niemajątkowego punktu widzenia. Przykładem takiej czynności byłoby zaprzestanie opłacania ważnej dla dziecka dodatkowej nauki – tutaj nie wysokość kwoty, ale jej przeznaczenie przesądza o konieczności współdziałania rodziców. Zakres istotnych spraw dziecka podzielić można na dwie grupy spraw: te, o których zaliczeniu decyduje ich ogólny charakter oraz sprawy istotne z uwagi na ich doniosłość tylko w danej konkretnej sprawie. Wskazane niżej istotne sprawy tworzą z istoty rzeczy otwarty katalog, ponieważ nie sposób przewidzieć różnorodnych sytuacji życiowych dziecka” (patrz: Tomasz Sokołowski, Komentarz do art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 2013.06.30).

Rozumiem Pana rozgoryczenie, ale w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby jak najszybsze złożenie przez byłego zięcia (ojca dzieci) do sądu rejonowego właściwego wedle miejsca zamieszania dzieci wniosku o rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawa dzieci, w tym przypadku religii. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne tematy

Zmiana w opiece nad dzieckiem bez sądu

W wyroku rozwodowym sąd powierzył matce opiekę nad dzieckiem, ale nam obojgu pozostawił władzę rodzicielską, zasądzając alimenty ode mnie na rzecz syna....

Czy mogę wyjechać z dziećmi na miesiąc na wakacje?

Ojciec moich dzieci ze względu na stosowanie przemocy domowej ma sądowy zakaz zbliżania się. Ja pracuję za granicą. Chciałabym się udać teraz do Polski na...

Powrót dziecka do ojca

Jestem po rozwodzie z żoną. Nasza 15-letnia córka mieszka z nią w Anglii. Chce jednak teraz wrócić do Polski i do mnie na stałe, na co...

Wyjazd z dzieckiem do Niemiec dla polepszenia jego bytu

Mam 2,5-letniego synka z niesformalizowanego związku. Z ojcem dziecka przez pierwsze 1,5 roku po narodzinach syna mieszkaliśmy razem, natomiast od roku...

Opieka nad nieletnią krewną

Moja kuzynka mieszkającą od nas ponad 250 km chciałaby, aby jej córka zamieszkała u nas i uczęszczała do liceum, w którym ja pracuję. Jakie...

Wyjazd za granicę a pozostawienie syna pod opieką znajomych

Jestem po rozwodzie, ojciec dziecka ma ograniczone częściowo prawa rodzicielskie. Syn ma 16 lat, ja muszę wyjechać za granicę na miesiąc. Czy mogę...

Dalsza opieka nad dziećmi wobec choroby rodzica

Jestem rozwiedziona. Moje dzieci są w wieku 11 oraz 8 lat. Została mi przyznana pełna opieka nad nimi, natomiast ojciec ma ograniczone prawa. Sami...

Czy uczęszczanie dziecka do przedszkola wyklucza urlop wychowawczy?

Jestem mamą 5-latka, który od dwóch lat uczęszcza do przedszkola, ja natomiast pracuję na etacie. Od września chciałabym pójść na urlop wychowawczy do...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »