Kategoria: Dzieci

Czy żona może mieć wpływ na decyzję sądu?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-16

Mam 7-miesięczne dziecko z mężczyzną, który jest żonaty. Jego żona utrudnia mu spotkania z naszym dzieckiem, robi histerie, zamyka w domu. Grozi, że w sądzie nie pozwoli na ustalenie widzeń. Czy żona może mieć wpływ na decyzję sądu? Bardzo nam zależy, by ojciec dziecka się z nim widywał regularnie. Co robić?

Na zazdrosne reakcje żony nie ma wpływu żaden sąd. Ani żaden człowiek. Ma prawdopodobnie żal do męża. Słusznie czy nie – jest to jej sprawa i jej odczucie.  W to sąd nie będzie ingerował.

Jednak między Państwem można spokojnie uregulować kwestię kontaktów w sądzie. Sąd nie będzie brał pod uwagę w żadnym wypadku zdania żony, bo nie jest ona stroną . Nie zostanie powiadomiona o rozprawie, sąd nie musi wpuszczać jej na salę, a na pewno ją wyprosi z sali, jeśli będzie przeszkadza, awanturować się, czy wyrażać swoje opinie.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kwestie kontaktów rodziców z dziećmi regulują przepisy art. 113–1136 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek należy złożyć w sądzie opiekuńczym – sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego.  Opłata od wniosku to 40 zł.

W przypadku, gdy jedno z rodziców, wbrew ustaleniom wynikającym z orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem, utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem, sąd najpierw udziela mu ostrzeżenia. Jeżeli to nie poskutkuje, sąd może nakazać zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego. Jeśli więc nad ojcem dziecka będzie wisieć kara finansowa, może jego żona przestanie mu przeszkadzać w widzeniach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »