Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez żonę ojca dziecka

Mam 7-miesięczne dziecko z mężczyzną, który jest żonaty. Jego żona utrudnia mu spotkania z naszym dzieckiem, robi histerie, zamyka w domu. Grozi, że w sądzie nie pozwoli na ustalenie widzeń. Czy żona może mieć wpływ na decyzję sądu? Bardzo nam zależy, by ojciec dziecka się z nim widywał regularnie. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na zazdrosne reakcje żony nie ma wpływu żaden sąd. Ani żaden człowiek. Ma prawdopodobnie żal do męża. Słusznie czy nie – jest to jej sprawa i jej odczucie.  W to sąd nie będzie ingerował.

Jednak między Państwem można spokojnie uregulować kwestię kontaktów w sądzie. Sąd nie będzie brał pod uwagę w żadnym wypadku zdania żony, bo nie jest ona stroną . Nie zostanie powiadomiona o rozprawie, sąd nie musi wpuszczać jej na salę, a na pewno ją wyprosi z sali, jeśli będzie przeszkadza, awanturować się, czy wyrażać swoje opinie.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kwestie kontaktów rodziców z dziećmi regulują przepisy art. 113–1136 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek należy złożyć w sądzie opiekuńczym – sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego.  Opłata od wniosku to 40 zł.

W przypadku, gdy jedno z rodziców, wbrew ustaleniom wynikającym z orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem, utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem, sąd najpierw udziela mu ostrzeżenia. Jeżeli to nie poskutkuje, sąd może nakazać zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego. Jeśli więc nad ojcem dziecka będzie wisieć kara finansowa, może jego żona przestanie mu przeszkadzać w widzeniach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl