Kategoria: Alimenty

Czy pożyczkę dla matki dziecka ojciec może potrącać z alimentów?

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2015-01-15

Od mojego byłego męża przed rokiem pożyczyłam pieniądze. Potraktował pożyczę jako alimenty do przodu. Przed miesiącem sąd zasądził mu wyższe alimenty. Czy w związku z tym były mąż może wypłacać tylko różnicę w alimentach, czyli potrącać z alimentów raty pożyczki? Ostatnio tyle mi przesłał. Pożyczka nie była na poczet alimentów, ale przesłał mi ją w takiej formie, na co ma potwierdzenie wpłat bankowych. Potrzebuję całych alimentów, bo jestem w bardzo trudnej sytuacji finansowej, dziecko jest chore, natomiast byłemu mężowi powodzi się dobrze, mieszka i pracuje za granicą.

Odpowiadając na pytanie, wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 505 pkt 2) Kodeksu cywilnego nie mogą być umorzone przez potrącenie m.in. wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania.

Jak ponadto podnosi się w literaturze przedmiotu (tak m.in. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2013), z pewnością wśród wierzytelności o dostarczanie środków utrzymania mieszczą się wierzytelności alimentacyjne regulowane przepisami K.r.o. (art. 128 i nast.).

W związku z powyższym, jeżeli zaciągając u byłego męża pożyczkę nie oświadczyła Pani, że przyjmuje tę kwotę na poczet przyszłych świadczeń alimentacyjnych, to Pani były mąż nie może obecnie obniżać jednostronnie wysokość rent alimentacyjnych poprzez potrącanie z nich kwot rat spłaty zaciągniętej przez Panią pożyczki i musi te alimenty w dalszym ciągu wypłacać w pełnej kwocie pod rygorem skierowania przez Panią sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Uznać należy, iż Pani były mąż pozostaje wobec Pani w zwłoce co do zapłaty potrącanych przez niego części alimentów. To z kolei legitymuje Panią do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (choć może to być utrudnione z uwagi na przebywanie Pani byłego męża za granicą, choć okoliczność ta nie uniemożliwia takiej egzekucji).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »