Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy podział majątku uwzględnia interesy dziecka?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-09-22

Jestem w trakcie separacji z mężem. Od roku mamy notarialnie spisaną rozdzielność majątkową. Chciałabym także notarialnie podzielić majątek. Mamy 1 dorosłe dziecko, które mieszka ze mną w naszym mieszkaniu. Mąż się wyprowadził. Czy przy podziale majątku (dotyczy mieszkania i naszego wspólnego samochodu) stosuje się zasadę pół na pół, czy coś się należy także dziecku? Czy potrzebna jest wycena biegłego, czy wystarczy, jak umówię się z mężem co do wysokości spłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy podział majątku uwzględnia interesy dziecka?

W jaki sposób można podzielić majątek wspólny i ile to kosztuje?

Podziału majątku dorobkowego małżonków można dokonać na dwa sposoby – umownie u notariusza lub sądownie. Nawet jeśli strony są zgodne co do sposobu podziału i wysokości spłat – opłaca się to zrobić w sądzie. Koszt sprawy sądowej o zgodny podział majątku to 300 zł, koszt notariusza zależy od wartości majątku i kształtuje się niekiedy w kwocie 10-krotnie wyższej.

Przy określonych wartościach majątku wygląda to tak:

„1) do 3 000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł”.

Czy zawsze jest potrzebny rzeczoznawca przy podziale majątku?

Nie ma potrzeby powoływania rzeczoznawcy.

Strony mogą w obu przypadkach – czy to sądownie, czy u notariusza – ustalić wartość majątku i wartość spłat.

Art. 43 Kodeksu rodzinnego dotyczy sytuacji po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej i majątku, który był objęty tą wspólnością (nazwanego w przepisie – tak jak majątek wspólny małżonków w czasie trwania wspólności – „majątkiem wspólnym”).

Udziały małżonków w majątku wspólnym 

Z mocy art. 43 § 1 udziały małżonków w ich majątku wspólnym są równe. Zasada ta dotyczy zarówno majątku, który był ustawowym majątkiem wspólnym małżonków, jak i majątku, który był majątkiem wspólnym małżonków na podstawie małżeńskiej umowy majątkowej, chyba że umowa ta stanowi inaczej (art. 501). Zasada równych udziałów małżonków w majątku wspólnym obowiązuje bez względu na stopień, w którym każde z małżonków przyczyniło się do powstania majątku wspólnego, i niezależnie od przyczyny ustania wspólności.

Równość udziałów małżonków w majątku wspólnym jest wyrazem równego traktowania małżonków i ich równouprawnienia w stosunkach majątkowych po ustaniu wspólności majątkowej.

Dzieci nie są brane pod uwagę przy podziale majątku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki