Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzenie bankructwa osoby prywatnej

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-23

Poznałem kilka lat temu moją obecną narzeczoną. Niedawno dowiedziałem się że moja narzeczoną ma z poprzedniego związku długi w bankach i to dość spore. Do chwili obecnej pomagałem to spłacać, lecz pogorszyły mi się finanse w pracy. Czy jest możliwe przeprowadzenie bankructwa osoby prywatnej? Próbowała w sądzie odzyskać swoje należności, ale sprawa nie przynosiła pozytywnego rozwiązania, ponieważ zaciągnięte kredyty są imiennie na moją narzeczoną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie przypadek Pana narzeczonej po złożeniu wniosku o upadłość nie znajdzie pozytywnego finały przed sądem. Dzieje się tak, bowiem ogłoszenie upadłość konsumenckiej to nic innego jak możliwość umorzenia części zobowiązań osoby fizycznej. W tym celu ustawodawca w 2009 roku wprowadził do Prawa upadłościowego i naprawczego „tytuł V: postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. Oczywiście wprowadzone przepisy dają formalnie szansę ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, jednakże ustawodawca postawił trudne do spełnienia wymogi materialne i formalne. Po pierwsze, ustawodawca zakreślił dość wąskie grono osób fizycznych, które mogą ogłosić upadłość. Na podstawie art. 4911 „upadłość mogą ogłosić:

  1. osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami (nie prowadzą we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej);
  2. wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, taką jak komandytariusze w spółkach komandytowych, akcjonariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych;
  3. akcjonariusze w spółkach akcyjnych bez względu na liczbę i rodzaj posiadanych akcji, jak również udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i to także wtedy, gdy są jedynymi akcjonariuszami lub udziałowcami, jeśli nie są przedsiębiorcami;
  4. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, jeżeli obok gospodarstwa rolnego nie prowadzą innego przedsiębiorstwa”.

Należy wskazać jednak przede wszystkim i podkreślić, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć konsument, który jest zadłużony u dwóch lub więcej wierzycieli, a zadłużenie nie powstało z jego winy, ale w wyniku zewnętrznych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności. To, o czym Pan pisze, jest powstałe bez winy Pana narzeczonej, ale na pewno z jej udziałem i z dającym się przewidzieć finałem.

W takim więc przypadku – kiedy nie łączy Państwa jeszcze wspólnota małżeńska – warto nie wykonywać czynności, które czyniłyby także z Pana współodpowiedzialnym wraz z narzeczoną. Bowiem w sprawie jej długów można jedynie starać się i próbować rozmawiać z bankami, które ich udzieliły, aby odpowiednio je restrukturyzować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki