Kategoria: Alimenty

Czy jesteśmy zagrożeni spłatą za syna?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-08-25

Syn ma zadłużenie wobec funduszu alimentacyjnego w likwidacji. Od 12 lat przebywa zagranicą. Nie jest w stanie spłacić tego długu. Czy jesteśmy zagrożeni spłatą za syna jako rodzice na rencie (mamy po 79 lat)?

Dług syna z tytułu ustalonych już alimentów jest jego długiem osobistym. Rodzice nie odpowiadają za zobowiązania swoich dorosłych dzieci.

Inna jest sprawa, gdy zastosowanie ma art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że „obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami”. Oznacza to, ze sąd może ustalić Państwa obowiązek alimentacyjny. Ale będzie to Państwa obowiązek, nie syna. Przy czym od razu zaznaczam, że w okolicznościach przez Pana podanych nie widzę takiej możliwości.

Natomiast zadłużenie w funduszu alimentacyjnym wynika z wcześniej ustalonego obowiązku alimentacyjnego syna, a to oznacza, że nie odpowiadacie Państwo za niego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »