Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy uczęszczanie dziecka do przedszkola wyklucza urlop wychowawczy?

Autor: Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-07-26

Jestem mamą 5-latka, który od dwóch lat uczęszcza do przedszkola, ja natomiast pracuję na etacie. Od września chciałabym pójść na urlop wychowawczy do czasu, gdy dziecko ukończy 6 lat. Czy jest taka możliwość, jeśli dziecko chodzi do przedszkola? Dodam, że do tej pory nie korzystałam z urlopu wychowawczego tylko z urlopu macierzyńskiego w całości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy uczęszczanie dziecka do przedszkola wyklucza urlop wychowawczy?

Czy urlop wychowawczy może być udzielony jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola?

W świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (art. 186 § 1-2 Kodeksu pracy). W opisywanym przez Panią przypadku teoretycznie mogłaby więc Pani korzystać z urlopu wychowawczego do końca tego roku.

Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy urlop wychowawczy może być udzielony, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola. Nadmieniam, że w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania (art. 1862 § 2 Kodeksu pracy). Jak już bowiem wskazałem, celem urlopu wychowawczego jest stworzenie pracownikowi możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Uczęszczanie dziecka do przedszkola jest w mojej ocenie równoznaczne z zaprzestaniem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W takich okolicznościach pracodawca może odmówić udzielenia Pani urlopu wychowawczego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Decydowanie o istotnych sprawach dziecka, spór o wyznanie religijne

Moja córka wraz z drugim mężem wystąpiła z kościoła rzymsko-katolickiego i przystąpiła do Świadków Jehowy. Na spotkania zboru, jak...

Mąż robi awantury w obecności małych dzieci - wykorzystanie nagrań w sądzie jako dowód

Mój mąż od 1,5 roku oczernia i nazywa mnie dziwką i zarzuca zdrady. Robi mi awantury w obecności małych dzieci. Nawet je wciąga w te...

Czy można zabronić spotkań dziecka z ojcem w obecności kochanki?

Pół roku temu dowiedziałam się o zdradzie męża, rozstaliśmy się. Mąż wyprowadził się do kochanki, rozwodu nie mamy. Odwiedza nasze 4-letnie dziecko...

Czy opieka nad dzieckiem w weekendy jest opieką naprzemienną?

Wiem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »