Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy opieka nad dzieckiem w weekendy jest opieką naprzemienną?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-08-25

Wiem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. Jestem po rozwodzie za porozumieniem stron i mam przyznane wizyty dziecka co dwa tygodnie od piątku do niedzieli. Czy taka opieka na weekendy jest opieką naprzemienną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy opieka nad dzieckiem w weekendy jest opieką naprzemienną?

Przyznanie dziecka pod opiekę naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych

Ten fragment cytowanego przez Pana wniosku to art. 2 pkt 16 in fine ze słowniczka ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: „w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców (opieka naprzemienna)”*.

Zacznę od genezy opieki naprzemiennej jej stosowania w prawie rodzinnym. Z dniem 29 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wprowadzenia instytucji opieki naprzemiennej do polskiego porządku prawnego. Do tej pory opieka naprzemienna nie była uregulowana w przepisach, lecz jej orzekanie nie było też zakazane. W praktyce jednak polskie sądy niezwykle rzadko uciekały się do tego typu rozwiązań i to tylko wtedy, gdy rodzice zgodnie wnosili o orzeczenie opieki naprzemiennej.

W Pana wyroku są orzeczone kontakty weekendowe, ale nie ma tam opieki naprzemiennej, a tego wymaga definicja z ustawy 500+, ani też nie odpowiada to regulacjom z kodeksów po zmianie, bo Państwa wyrok, jak mniemam, zapadł jeszcze w starym porządku prawnym przed 29.08.2015 r.

 Na czym polega opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie?

Czym zatem w myśl zmienionych i uregulowanych bez zdefiniowania w kodeksach tego pojęcia jest OPIEKA NAPRZEMIENNA? Jest to system sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, w którym to systemie dziecko po rozwodzie rodziców przebywa raz u jednego, raz u drugiego rodzica w podobnych okresach czasowych (np. po dwa tygodnie lub po miesiącu). Taki sposób wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej zapewnia równy kontakt z dzieckiem obojga rodziców i każdy z nich ma zapewniony udział w wychowaniu dziecka w takim samym stopniu, a nie tylko na zasadzie „weekendowego rodzica” – tak to zdefiniowano w uzasadnieniu zmian ustawowych.

Konstatując – widzimy, że opiekę naprzemienną – mamy uregulowaną w prawie rodzinnym i procedurze od bardzo niedawna na dodatek bez definicji i bez nawania jej nawet w taki sposób, bo procedura cywilna i kodeks rodzinny mówią o: „orzeczeniu, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach” – taki fragment powinien się znaleźć w wyroku, aby móc stosować ustawę 500+.

To nie prawnicy czy urzędnicy w gminach będą winni takiej dyskryminacji, ale „bałagan” pojęciowy i regulacje prawne po ostające ze sobą w dysonansie pojęciowym.

 

Wystąpienie o zmianę wyroku rozwodowego w punkcie dotyczącym kontaktów, tak by sąd opiekuńczy orzekł opiekę naprzemienną

Moja rada na tę chwilę – bo, jak wiadomo, praktyki jeszcze w tym zakresie nie ma, a zagrożenie jest. Najprościej jest – by nie toczyć wojny o interpretację pojęciową – wystąpić o zmianę wyroku rozwodowego w punkcie dotyczącym kontaktów, tak by sąd opiekuńczy orzekł opiekę naprzemienną na zgodny wniosek obojga rodziców, bo jest to zgodne z dobrem dziecka.

Jeżeli nie – czekać Pan może, aż ktoś „dojdzie do oprzytomnienia” i zrekonstruuje znowelizowane przepisy i nową ustawę, tak by ze sobą współgrały – ale… na to nie liczę – szczególnie, że „takich kwiatków” w ustawie 500+ jest znacznie więcej.

Na tą chwile każdy kierownik GOPS-u czy MOPS-u mówi, że jak będzie widzieć w wyroku wzmiankę o tym, że orzeczono opiekę naprzemienną lub że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – podzieli świadczenie proporcjonalnie, ale jeśli nie – to nie.

* Stan prawny z dnia 17.03.2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki