Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę spłacać długi zaciągnięte przez męża?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-06

Nie mamy z mężem rozdzielności majątkowej. Mąż od listopada zeszłego roku nabrał bardzo dużo chwilówek, dowiedziałam się o nich niedawno. Czy muszę spłacać długi zaciągnięte przez męża? Do tego są jeszcze kredyty i nieruchomość z hipoteką oraz pożyczka prywatna pod zastaw samochodu, który był w kredycie (teraz przejął go bank). Mąż jest w areszcie. Co może mi zabrać komornik? Czy odpowiadam za ogromne długi męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo może Pani spłacać wszystko albo nic. Najlepiej oczywiście spłacać kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy.

Ale niestety nie powiem Pani, czy ma Pani spłacać kredyty męża, czy nie. Prawnie nie będzie Pani osobiście zobowiązana do ich spłaty, bowiem nie wyraziła Pani na nie zgody. Ale wierzyciel będzie mógł żądać ustalenia rozdzielności majątkowej z części męża prowadzić egzekucję. Każdy wierzyciel – i ten od chwilówek, i kolega.

W myśl art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Przepis art. 47 § 1 stanowi, że małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), a umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. W myśl art. 51 w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później, każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem (art. 51 § 1).

W ustroju rozdzielności majątkowej występują tylko dwa majątki: majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża, a intercyza powoduje, że od określonej w niej chwili prawa danego rodzaju nabyte przez małżonków będą wchodziły do ich majątków osobistych albo do majątku wspólnego małżonków na innych, zmodyfikowanych zasadach, określonych w tej umowie. Takiej jednak umowy strony niniejszego procesu nie zawarły. Charakter umowy majątkowej małżeńskiej jest ustrojowy, ponieważ dotyczy ona właśnie ustroju majątkowego i zmienia jego zasady w stosunku do wskazanych w Kodeksie zasad tworzenia majątku wspólnego i funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej, określając – w pewnym zakresie – organizację stosunków majątkowych między małżonkami. Intercyza nie kreuje nowego stosunku prawnego między małżonkami, a odnosi się do już ukształtowanej w ustawie sytuacji. Modyfikuje ona tylko zasady przynależności praw majątkowych do majątków osobistych albo do majątku wspólnego, natomiast zasady zarządu majątkiem pozostają niezmienione.

Te same skutki ma wyrok sądu co do zniesienia wspólności ustawowej. Zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. 

Stosownie do § 2 art. 41 jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i pokrewnych, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. 

Odpowiadając na Pani pytanie: powinna Pani spłacić to, co chce Pani zatrzymać. Nieruchomość i auto. Za chwilówki nie może Pani odpowiadać. I nie będzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki