Czy można wystąpić o podział majątku kilka lat po rozwodzie?

Opis Problemu:

Czy mogę po 20 latach od rozwodu wystąpić o podział majątku? Mój były mąż niedawno zmarł. Jak zostanie wyliczony majątek, jeżeli wchodzące w jego skład maszyny i zwierzęta zostały sprzedane? Czy mogę w sądzie przedstawić świadków, którzy potwierdzą wykonywanie przeze mnie remontów i pokrywanie ich kosztów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można wystąpić o podział majątku kilka lat po rozwodzie?

Podział majątku po kilku latach od rozwodu

Możliwość wystąpienia o podział majątku się nie przedawnia. Zawsze może Pani wystąpić o podział majątku.

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału. Należy przy tym pamiętać, że dokonywanie podziału majątku wspólnego (działu spadku) nie jest w polskim porządku prawnym obowiązkowe. To także przemawia za uwzględnieniem chwili podziału jako miarodajnej dla rozliczenia uczestników oraz oceny stanu i wartości składników majątku wspólnego, w przeciwnym bowiem razie – odwlekając podział – uczestnicy ponosiliby nieusprawiedliwione ryzyko, że stan dzielonych przedmiotów (praw) zastany w chwili ustania wspólności, będzie drastycznie odbiegał od stanu dającego się stwierdzić w chwili podziału. Nakaz uwzględniania stanu i wartości majątku wspólnego w chwili ustania wspólności prowadziłoby do ustanowienia pozaustawowego przymusu bezzwłocznego dokonywania działów, co należy uznać za niedopuszczalne.

W tym stanie rzeczy, uwzględniając także jednoznaczne poglądy piśmiennictwa oraz zdecydowanie przeważające stanowisko orzecznictwa, Sąd Najwyższy uchwalił, że w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału (por. uchwała całej Izby Cywilnej SN z dnia 15 grudnia 1969 r., sygn. akt III CZP 12/69; uchwały SN z dnia 27 września 1974 r., sygn. akt III CZP 58/74, z dnia 19 maja 1989 r., sygn. akt III CZP 52/89 i z dnia 7 kwietnia 1994 r., sygn. akt III CZP 41/94; „Biuletyn SN” 1994, nr 5, 6 poz. 22, postanowienia SN z dnia 20 stycznia 1974 r., sygn. akt III CRN 384/73, nie publ., z dnia 4 listopada 1999 r., sygn. akt II CKN 523/98, nie publ., z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt IV CSK 139/07, nie publ., z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt IV CSK 429/09, nie publ., z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II CSK 349/12, nie publ., z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt II CSK 322/14 i z dnia z dnia 26 października 2017 r., sygn. akt II CSK 883/16).

Będzie Pani musiała udowodnić stan majątku z dnia uprawomocnienia rozwodu. Jego wartość wyliczy biegły.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »