Czy mąż musi zapewnić mi utrzymanie jeżeli się wyprowadził ode mnie i dziecka?

• Opublikowano: 2023-05-19 • Autor: Katarzyna Bereda

Mąż od kilku miesięcy zachowywał się dziwnie, oddalił się ode mnie. Później z dnia na dzień wyprowadził się do swojego mieszkania. Zostałam z moją córką w mieszkaniu należącym do jego matki. Mąż nie dokłada się do opłat. Matka chce sprzedać to mieszkanie i dać mi część zysku, ale nie wiem, czy mogę w to wierzyć. Mąż chce, żebym za to zrzekła się udziału we wspólnej działce. Ja zawsze pomagałam finansowo i mentalnie mężowi (spłacam jego prywatny kredyt). Co mam robić? Czy mąż musi teraz zapewnić mi utrzymanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mąż musi zapewnić mi utrzymanie jeżeli się wyprowadził ode mnie i dziecka?

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Oczywiście, jeżeli mąż obecnie nie mieszka z Panią i nie dokłada się do potrzeb Państwa rodziny, może Pani wystąpić na drogę sądową o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Do czasu bowiem prawomocnego orzeczenia rozwodu jesteście Państwo rodziną i mąż powinien zaspokajać potrzeby tej rodziny – zapewnić mieszkanie i wszelkie opłaty.

Zgodnie z treścią art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Artykuł 27 nakłada na małżonków obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek ten ma charakter alimentacyjny. Obejmuje zaspokajanie nie tylko ściśle rozumianych wspólnych potrzeb całej rodziny (np. związanych z utrzymywaniem wspólnego gospodarstwa domowego), lecz także indywidualnych potrzeb małżonków i dzieci.

Wspólne utrzymanie domu przez małżonków

Orzekając na podstawie art. 27, sąd zasądza jedną kwotę (świadczenie), na ogół na zaspokojenie potrzeb wszystkich członków rodziny. Przewidzianemu w art. 27 obowiązkowi każdego z małżonków zaspokajania potrzeb rodziny odpowiada prawo podmiotowe współmałżonka, który może domagać się wypełnienia tego obowiązku. W nauce prawa przyjmuje się, że to prawo podmiotowe przysługuje każdemu z małżonków nie tylko w interesie własnym, lecz także w interesie wszystkich członków rodziny (zob. J. Gwiazdomorski, „Alimentacyjny” obowiązek, s. 13–14; tenże, w: System PrRodz, s. 252). Artykuł ten zobowiązuje małżonków do zaspokajania „potrzeb rodziny” jako całości. Na jego podstawie nie można dochodzić odrębnych świadczeń (kwot) na rzecz każdego z członków rodziny. Jak więc Pani widzi, artykuł 27 zobowiązuje każdego z małżonków przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych (por. art. 135 § 1).

Na zakres należnych świadczeń wpływ ma również to, że zaspokajane powinny być usprawiedliwione potrzeby rodziny. Co do zasady więc, małżonkowie po równo powinni zaspokajać wszelkie potrzeby powstałej rodziny, w tym właśnie dokonywać wszelkich opłat.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Roszczenia wobec męża

Niniejsze dotyczy także kredytu, jednak sama umowa kredytowa, jeżeli zawarta jest przez dwóch małżonków, dodatkowo wskazuje na ich obowiązek solidarnej zapłaty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli, jak w Pani przypadku, jeden z małżonków uchyla się od niniejszego obowiązku, to jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, a więc w trakcie trwania małżeństwa, ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia roszczenia.

Wykonania obowiązku przewidzianego w art. 27 można dochodzić w trybie procesu, a więc składając do powyżej wskazanego sądu pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny. Proszę określić na podstawie Pani wydatków, jakie alimenty powinien łożyć mąż na Pani utrzymanie.

Najczęstszym rozwiązaniem jest powództwo z treści art. 27 Kodeksu rodzinnego. Powództwo o przyczynianie się do zaspokajanie potrzeb rodziny małżonek wytacza w imieniu własnym. Uwzględniając powództwo wytoczone na podstawie art. 27, sąd zasądza na rzecz powoda jedno świadczenie, najczęściej płatne miesięcznie tytułem zaspokojenia potrzeb całej rodziny. Jeżeli chodzi natomiast o to, iż dokładała się Pani do kredytu, z którego mąż spłacał swoje mieszkanie, które należy do jego majątku osobistego, to jak najbardziej posiada Pani w stosunku do męża roszczenie o zwrot poczynionych nakładów na jego majątek osobisty i o rozliczenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »