Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-13

Po rozwodzie przekazałam w darowiźnie połowę mieszkania mojej córce. Dodam też, że nie zrobiłam podziału majątku z eksmałżonkiem. Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Oczywiście, że może się Pani ubiegać o podział majątku.

W sprawie o podział majątku istotną kwestią jest ustalenie składu majątku wspólnego na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Rozporządzenie – po ustaniu wspólności ustawowej – przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego małżonka, udziałem w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową, jest bezskuteczne o tyle, o ile narusza uprawnienia drugiego małżonka wynikające z przepisów o podziale wspólnego majątku małżonków.

O bezskuteczności takiego rozporządzenia rozstrzyga sąd w toczącym się postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga kompleksowo zarówno o roszczeniach przewidzianych w art. 45 K.r.o., jak i o roszczeniach za czas od ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego. Po wszczęciu postępowania o podział majątku wspólnego sąd w tym postępowaniu rozstrzyga o bezskuteczności rozporządzenia względem współmałżonka udziałem w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową (art. 1036 K.c. w zw. z art. 46 K.r.o.). Powoduje to możliwość dokonania podziału majątku tak, jakby rozporządzenie to – w zakresie uznanym za bezskuteczne – nie zostało w ogóle dokonane. Udział taki może być zatem objęty aktywami dzielonego majątku i podlegać podziałowi (tak: Uchwała Sądu Najwyższego z 28.07.1993 r., III CZP 95/93, Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 1994, Nr 2, poz. 30).

Po ustaniu wspólności ustawowej do rozporządzenia przez jedno z małżonków przysługującym mu udziałem w przedmiocie, stanowiącym składnik majątku, który był objęty tą wspólnością, art. 198 K.c. nie stosuje się, a zamiast niego odpowiednie zastosowanie znajduje art. 1036 K.c. Rozporządzenia takiego jedno z małżonków może dokonać za zgodą drugiego z nich (tak: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Piasecki Kazimierz, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, autor komentarza do tyt. I dz. III roz. I art. 46: Marek Sychowicz).

Oznacza to, iż mąż może podważać skuteczność przekazania udziału w drodze darowizny. Jeżeli jednak nie udałoby mu się podważyć tego rozporządzenia, wówczas może Pani dochodzić podziału majątku w przedmiotach majątkowych, co do których żadne z rozporządzeń nie nastąpiło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Darowizna od rodziców w trakcie trwania małżeństwa

W trakcie trwania małżeństwa moja żona otrzymała darowiznę od swoich rodziców. Mamy wspólnotę małżeńską. Czy jestem współwłaścicielem darowizny...

Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Po 10 latach małżeństwa mąż zdecydował że chce rozwodu, mamy 5-letnią córeczkę. Twierdzi że był ze mną tylko, żeby być bliżej dziecka. Od dawna...

Podział majątku z uwzględnieniem długu

Chcę sprzedać działkę, którą otrzymałam sądownie po orzeczeniu o podziale majątku. Jednak zanim stała się moją własnością, została...

Czego może żądać żona przy podziale majątku - czy muszę jej zapewnić mieszkanie?

Rozstaję się z żoną (na razie separacja). Wina rozstania leży po obu stronach. Mieszkamy w domku z moimi rodzicami, my na piętrze, rodzice na...

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Były mąż zaprzepaszcza majątek, co robić?

Jestem po rozwodzie z orzeczeniem o winie byłego męża. Wniosłam pozew o podział majątku. Mamy dwa mieszkania. Opuściłam to większe wraz...

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Przed 5 laty, po ślubie zmieniłam umowę małżeńską ustawową na rozszerzoną. Mąż stał się współwłaścicielem mieszkania. Obecnie sąd orzekł nasz...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »