Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-13

Po rozwodzie przekazałam w darowiźnie połowę mieszkania mojej córce. Dodam też, że nie zrobiłam podziału majątku z eksmałżonkiem. Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że może się Pani ubiegać o podział majątku.

W sprawie o podział majątku istotną kwestią jest ustalenie składu majątku wspólnego na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Rozporządzenie – po ustaniu wspólności ustawowej – przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego małżonka, udziałem w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową, jest bezskuteczne o tyle, o ile narusza uprawnienia drugiego małżonka wynikające z przepisów o podziale wspólnego majątku małżonków.

O bezskuteczności takiego rozporządzenia rozstrzyga sąd w toczącym się postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga kompleksowo zarówno o roszczeniach przewidzianych w art. 45 K.r.o., jak i o roszczeniach za czas od ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego. Po wszczęciu postępowania o podział majątku wspólnego sąd w tym postępowaniu rozstrzyga o bezskuteczności rozporządzenia względem współmałżonka udziałem w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową (art. 1036 K.c. w zw. z art. 46 K.r.o.). Powoduje to możliwość dokonania podziału majątku tak, jakby rozporządzenie to – w zakresie uznanym za bezskuteczne – nie zostało w ogóle dokonane. Udział taki może być zatem objęty aktywami dzielonego majątku i podlegać podziałowi (tak: Uchwała Sądu Najwyższego z 28.07.1993 r., III CZP 95/93, Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 1994, Nr 2, poz. 30).

Po ustaniu wspólności ustawowej do rozporządzenia przez jedno z małżonków przysługującym mu udziałem w przedmiocie, stanowiącym składnik majątku, który był objęty tą wspólnością, art. 198 K.c. nie stosuje się, a zamiast niego odpowiednie zastosowanie znajduje art. 1036 K.c. Rozporządzenia takiego jedno z małżonków może dokonać za zgodą drugiego z nich (tak: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Piasecki Kazimierz, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, autor komentarza do tyt. I dz. III roz. I art. 46: Marek Sychowicz).

Oznacza to, iż mąż może podważać skuteczność przekazania udziału w drodze darowizny. Jeżeli jednak nie udałoby mu się podważyć tego rozporządzenia, wówczas może Pani dochodzić podziału majątku w przedmiotach majątkowych, co do których żadne z rozporządzeń nie nastąpiło.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki