Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy była żona może wywieźć dziecko do UK bez mojej wiedzy?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-02-22

Kilka miesięcy po rozwodzie była żona bez mojej zgody i bez poinformowania mnie wywiozła naszego syna do UK. Podczas rozwodu sąd orzekł, że miejscem zamieszkania syna jest miejsce zamieszkania matki, ale równocześnie sąd nie ograniczył mi praw rodzicielskich. Aktualnie prawie wcale nie widuję syna. Czy była żona może wywieźć dziecko do UK bez mojej wiedzy i ja już nic nie mogę zrobić?

Jeśli zgodnie ustaliliście Państwo przy rozwodzie, że nie będziecie orzekać o sposobie kontaktów z synem, to na chwilę obecną nie pozostaje nic innego, jak dokonać sądownego ich ustalenia. Tylko w ten sposób będzie Pan w stanie sformalizować te kontakty na tyle, że była żona będzie musiała się stosować do tej regulacji. Oczywiście to wcale nie gwarantuje tego, że będzie je realizować z ochotą i zawsze, ale na pewno ułatwi ich dochodzenie.

Musimy jednak zacząć rozważania od ustalenia według jakiego prawa i przed jakim organem należałoby takiego ustalenia kontaktów dochodzić. Tutaj niestety może okazać się, że ustalenie kontaktów powinno mieć miejsce zagranicą. Tutaj należy sięgnąć do prawa unijnego, które w tym zakresie obowiązuje. Sprawy te objęte są regulacją Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia w sprawach dzieci (o ile nie jest to związane z jednoczesnym rozwodem) właściwe są sądy i organy tego państwa, z którym dziecko jest związane, ma centrum życiowe.

Artykuł 8 rozporządzenia stanowi, że Sądy Państwa Członkowskiego są właściwe do orzekania w sprawach odnoszących się do odpowiedzialności rodzicielskiej za dziecko, które zwykle zamieszkuje w tym Państwie Członkowskim w czasie, w którym zostało wytoczone powództwo. Jeżeli dziecko przemieszcza się zgodnie z prawem z jednego Państwa Członkowskiego do innego i państwo to staje się miejscem, w którym zwykle zamieszkuje, sądy Państwa Członkowskiego poprzedniego miejsca stałego zamieszkania dziecka, na zasadzie wyjątku od art. 8, utrzymują właściwość na okres trzech miesięcy od zmiany miejsca zamieszkania do celów zmiany orzeczenia w sprawie prawa do kontaktów z dzieckiem wydanego w tym Państwie Członkowskim przed zmianą miejsca zamieszkania dziecka, jeżeli osoba posiadająca prawo do kontaktów z dzieckiem w wykonaniu orzeczenia o prawie do kontaktów z dzieckiem nadal stale przebywa w Państwie Członkowskim poprzedniego miejsca stałego zamieszkania dziecka.

Zatem, niestety, aby uzyskać regulację sądową kontaktów z synem powinien Pan dokonać tego w Wielkiej Brytanii (jeśli zamieszkuje tam syn już ponad 3 miesiące). Może Pan zaryzykować złożenie wniosku przed sąd w Polsce (koszt takiego wniosku to tylko 40 zł), jednak tutaj musiałby Pan podać adres syna w UK. Sądy polskie coraz częściej sięgają po unijne prawo i w tym zakresie odrzucają wnioski. Może Pan jednak złożyć wniosek do sądu o uznanie za właściwy na podstawie artykułu 12 ust. 3 rozporządzenia, które jest tu cytowane. Przepis ten stanowi, że:

„Sądy Państwa Członkowskiego są także właściwe w związku z odpowiedzialnością rodzicielską w postępowaniu sądowym innym niż określone w ust. 1, jeżeli:

a) dziecko posiada istotne związki z tym Państwem Członkowskim, zwłaszcza z tego tytułu, że jedna z osób posiadających odpowiedzialność rodzicielską zwykle zamieszkuje w tym Państwie Członkowskim lub dziecko jest obywatelem tego Państwa Członkowskiego;

oraz

b) wszystkie strony postępowania sądowego zaakceptowały właściwość sądów wyraźnie lub w inny bezsprzeczny sposób, w chwili wniesienia powództwa, i leży to w najlepszym interesie dziecka.”

O ile jednak pierwszy punkt uda się wykazać, o tyle obawiam się, że była żona skutecznie będzie blokować wniosek na podstawie punktu 2.

Natomiast w mojej ocenie nie mogą mieć tu zastosowania przepisy o „uprowadzeniu”, czy właściwiej, o bezprawnym zabraniu dziecka. Trudno tu bowiem mówić o bezprawnym zabraniu, skoro matka ma pełne prawa wychowawcze, a w wyroku rozwodowym sąd ustalił jej pieczę nad dzieckiem i miejsce zamieszkania dziecka przy matce.

Jeśli jeszcze jakieś aspekty tej sprawy będą dla Pana interesujące lub pomimo wszystko, chce Pan ustalić, w jaki sposób przed sądem polskim rozstrzyga się tego rodzaju kwestie, proszę o informację, uzupełnię swoją odpowiedź.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Wystąpienie ojca biologicznego o ustalenie ojcostwa

Wystąpienie ojca biologicznego o ustalenie ojcostwa

Jestem biologicznym ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa mojej byłej partnerki. Ani ona, ani jej mąż (nie będący ojcem biologicznym)...

Kontakty z synem po wyprowadzce matki daleko ode mnie

Mam dwoje dzieci: 16-letnią córkę i 4-letniego syna. Z matką dzieci nie mam ślubu, to moja była partnerka, która przed rokiem wyprowadziła się...

Jak zmusić ojca do spędzenia wakacji z dziećmi według ustaleń sądu?

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Mam dwójkę dzieci (6 i 7 lat). Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi sąd powierzył...

Utrudnianie kontaktu dziecka z partnerem matki

Ojciec jednego z uczniów utrudnia kontakt dziecka z partnerem matki. Zażądał, by partner nie mógł odbierać dziecka ze szkoły. Czy miał do tego...

Czy mogę wyjechać za granicę z dziećmi, jeśli z ich ojcem nie mamy ślubu?

Jestem mamą dwóch dziewczynek. W stosunku do starszej ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską i zasądzone alimenty. Na drugą ma tylko alimenty,...

Uregulowanie kontaktów z wnukiem

Uregulowanie kontaktów z wnukiem

Moim problemem jest brak kontaktu z wnukiem. Problem pojawił się po 5 latach wzajemnych z nim regularnych spotkań. Osobiste urazy mojego syna są...

Nieznany adres ojca dziecka a sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Chcę założyć sprawę o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca mojego dziecka. Mój były mąż w ogóle nie interesuje się...

Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta

Żyję w konkubinacie z moim partnerem. Jestem z nim w ciąży i niebawem urodzę dziecko. Mam jeszcze dziecko z poprzedniego związku...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »