Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Częściowo ubezwłasnowolniony spadkobierca - jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-01-29

Dwa tygodnie temu zmarła mama, nie pozostawiając testamentu. Zostałyśmy dwie: ja i siostra, która jest częściowo ubezwłasnowolniona, przebywa w domu pomocy społecznej, jest chora psychicznie, cierpi na schizofrenię. Mama była jej kuratorem, a burmistrz udzielał dofinansowania do jej pobytu w ośrodku. Po mamie pozostał stary domek z działką oraz na lokacie i książeczce oszczędnościowej ok. 30 000 zł. Ja i mój mąż jesteśmy rencistami, mamy wspólnie na miesiąc ok. 2000 zł świadczeń. Jak widać, nie przelewa się nam, a dom mamy będzie trudno sprzedać, bo jest zaniedbany. Siostra proponuje mi zrzeczenie się swojej części spadku i chce, abym była jej kuratorem. Jak w tej sytuacji przeprowadzić sprawy po zmarłej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Częściowo ubezwłasnowolniony spadkobierca - jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Postępowanie o ustanowienie dla chorej siostry nowego kuratora

Pani i siostra jesteście spadkobierczyniami ustawowymi zmarłej mamy. W najbliższym czasie czekają Panią dwa postępowania: pierwsze to postępowanie o ustanowienie dla siostry kuratora i drugie– o stwierdzenie nabycia spadku po mamie. Zaczniemy od omówienia pierwszego z nich.

W swych pierwszych krokach powinna Pani udać się do sądu rejonowego właściwego dla dotychczasowego miejsca zamieszkania siostry z zapytaniem, pod jaką sygnaturą akt wydział rodzinny i nieletnich prowadził sprawę o ustanowienie Pani mamy kuratorem dla Pani siostry (a jej córki). Wiedzę o tym może Pani powziąć ustnie w Biurze Obsługi Interesanta lub telefonicznie, dzwoniąc do sądu i przedstawiając sytuację. Dysponując numerem sprawy, powinna Pani zwrócić się do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla siostry nowego kuratora i – o ile zechce Pani nim być – powinna Pani wskazać swoją kandydaturę. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu matki jako dotychczasowego kuratora. Na podstawie Pani opisu zakładam, że siostra nie ma żadnej innej bliskiej osoby.

Stwierdzenie nabycia spadku po matce

Drugim postępowaniem będzie stwierdzenie nabycia spadku po matce. By jednak postępowanie to mogło zostać przeprowadzone, musi zostać ustanowiony dla ubezwłasnowolnionej siostry kurator, który będzie chronił jej prawa. Choć sprawa spadkowa nie będzie trudna, albowiem każda z Pań nabędzie po ½ części spadku po mamie, o tyle wymaga ona przeprowadzenie jej przed sądem lub notariuszem, a do tego potrzebny jest kurator.

Uczestnikami postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po matce będzie Pani i siostra. Każda z Pań nabędzie spadek w ½ części. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które sąd wyda, będzie podstawą do podziału spadku. Dział spadku, z uwagi na ubezwłasnowolnienie siostry, będzie wymagał zgody sądu co do sposobu podziału. Innymi słowy, na Pani miejscu nie nastawiałbym się raczej na to, że bez obowiązku spłaty siostry przejmie Pani cały majątek. Sądy niezwykle rzadko chcą takiego działu spadku dokonać. O ile podejmie Pani taką próbę, powinna Pani wskazywać, iż siostra dysponuje środkami na własne potrzeby, nagły przypływ większych środków wręcz mógłby spowodować jego roztrwonienie. Argumentem za zniesieniem współwłasności może być także to, że siostra nie ma środków, by partycypować w kosztach utrzymania mieszkania, którego połowę odziedziczy po matce. Powyższe winno być wykładane w powiązaniu z treścią art. 207 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Zrzeczenie się udziału w prawie własności przez osobę chorą psychicznie

O ile siostra zdaje sobie sprawę z faktu, z czym wiąże się zrzeczenie udziału w prawie własności, sąd może – po jej wysłuchaniu i stwierdzeniu, że siostra ma świadomość tego, co mówi – wyrazić zgodę na przejęcie udziału siostry bez obowiązku jej spłaty przez Panią. Taka zgoda siostry nie jest jednak wiążąca dla sądu i będzie on musiał ustalić inne okoliczności, a w szczególności, czy ze względu na stopień rozwoju siostry decyzja ta jest przemyślana, czy też może ulec zmianie. Sąd na pewno będzie w trudnej sytuacji, albowiem jeżeli uzna wskazanie siostry co do osoby kuratora za wiarygodne, to tym bardziej będzie musiał uznać stwierdzenie siostry co do przeniesienia udziału w nieruchomości. Nie wyobrażam sobie by w jednym przypadku zgoda była, a przy drugim nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »