Kategoria: Alimenty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czek od dłużnika alimentacyjnego

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-06-25

Dostałam w formie czeku kwotę 300 euro od dłużnika alimentacyjnego, który jest mi winien ok. 20 tys. euro. Jest to zatem tylko część spłaty, a przelew pochodzi z zagranicy, gdzie obecnie mieszka mój były mąż. Czy w związku z tym zostanie wstrzymana zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego na dziecko? Co mam zrobić?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, nie musiałam toczyć bojów. Argumenty prawne wystarczyły.
Krystyna, 57 lat
Po raz kolejny korzystam z porad na tym portalu. Jak zwykle jestem zadowolona. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość do klienta. Pozdrawiam caly zespół.
Dorota
Odpowiedź fachowa, konkretna, na temat. Bez zbędnych prawniczych ozdobników trudnych do zrozumienia.
Urszula, 54 lata
Szybkość odpowiedzi i możliwość pytań dodatkowych
Bogumiła, 60 lat, Specjalista
Szybko i profesjonalnie
Ewa, 49 lat, Księgowa
Profesjonalnie, zrozumiale i szybko. 
Ryszard, inżynier, 80 lat
Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk
Dziękuję za zrozumienie i profesjonalizm
Maria, 65 lat
Jesteście solidni i rzetelni.
Barbara, nauczyciel
Jestem bardzo zadowolona z kontaktu z prawnikiem z tej strony internetowej. Otrzymałam poradę fachowa, klarowna i mogłam zadawać dodatkowe pytania oraz załączać kopię dokumentów. Odpowiedzi otrzymywałam w szybkim czasie. Jest to już druga porada prawna z jakiej tutaj skorzystałam w ostatnim czasie. Wspaniale ułatwienie życia bez wizyty w kancelarii prawnej, szczególnie dla osób mieszkających poza Polska. dziękuję:)
Dorota, CAD Specialist, 58 lat

Po pierwsze o fakcie otrzymania pieniędzy musi Pani poinformować komornika, by ten dokonał aktualizacji kwoty zadłużenia. Informując o pobranej kwocie, proszę wskazać komornikowi wyraźnie, iż jest spłata za najdawniejsze alimenty, chyba że dłużnik na czeku sam wpisał, za jaki okres jest to zapłata.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po drugie o fakcie otrzymania alimentów musi Pani również poinformować gminę wypłacającą Pani świadczenie alimentacyjne. Fakt, iż otrzymała Pani alimenty od ojca dziecka, nie stanowi, że automatycznie utraci Pani prawo do świadczenia alimentacyjnego i będzie zobowiązana do zwrócenia wypłaconych kwot.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Za nienależnie pobrane świadczenie uznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,

wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 lit. d świadczeniem nienależnie pobranym jest świadczenie, wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty. W związku z tym od dnia podjęcia pierwszej wypłaty świadczenia z funduszu, osoba uprawniona, nie może pobrać od dłużnika alimentów przysługujących za czas trwania okresu świadczeniowego. Podstawa zwrotu nie zachodzi jednakże, jeżeli osobie uprawnionej udało się wymusić w postępowaniu egzekucyjnym od dłużnika alimentacyjnego kwoty zaległych alimentów za okres sprzed dnia nabycia świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą sądów o „nienależnie pobranym świadczeniu” może być mowa wówczas, gdy w tym samym okresie osoba uprawniona pobiera jednocześnie świadczenia z dwóch źródeł, przy czym świadczenia te muszą być wypłacone za ten sam okres. Istotną bowiem okolicznością jest tożsamość okresu, na który wypłacono równocześnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego i alimenty. Jak słusznie bowiem wskazano w zaskarżonym wyroku, w obowiązującym stanie prawnym zasady zarachowania zapłaty i kolejności spłaty długów uregulowano w art. 451 § 3 Kodeksu cywilnego i istotne znaczenie ma w każdym przypadku ustalenie na poczet długu, za który miesiąc uiszczona dobrowolnie przez dłużnika kwota ma być zaliczona (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 1662/2011). Również w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 236/2011 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, iż „tylko wówczas można mówić o nienależnie pobranym świadczeniu w rozumieniu art. 2 pkt 7 lit. d ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdyby w okresie, gdy były wypłacone świadczenia z funduszu, skarżąca otrzymała alimenty w wysokości odpowiadającej pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Innymi słowy oznacza, to że uprawniony w tym samym okresie musi pobierać jednocześnie świadczenia z dwóch źródeł, obydwa świadczenia muszą być także wypłacone za ten sam okres, a więc świadczenie wypłacone z funduszu alimentacyjnego musi dotyczyć tego samego miesiąca co wypłacone równocześnie alimenty”.

Mając powyższe stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy suma przekazana Pani przez ojca dziecka wystarczyła jedynie na pokrycie kwoty zaległego świadczenia alimentacyjnego (wraz z należnymi odsetkami) sprzed daty uzyskania uprawnienia do świadczenia z „funduszu”, to brak jest podstaw do dochodzenia przez organ od Pani zwrotu wypłaconych świadczeń.

Istotne jest jednak, by wskazała Pani organowi, iż przekazana kwota dotyczy okresu, w którym nie przysługiwało Pani uprawnienie do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego wypłacanego przez organ. Jeżeli otrzymuje Pani świadczenie przez cały okres, gdy ma Pani prawo do alimentów, to niestety organ zażąda zwrotu wypłaconych świadczeń.

Jako podsumowanie jedno z najnowszych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 611/13:

„Użycie w art. 2 pkt 7 lit. d u.p.o.u.a. sformułowania »w okresie ich pobierania otrzymała alimenty« oznacza, że uprawniony musi w tym samym okresie pobierać jednocześnie świadczenia z dwóch źródeł, tj. instytucji wypłacającej świadczenie w trybie powyższej ustawy oraz od dłużnika (komornika lub innego organu egzekucyjnego), przy czym obydwa te świadczenia muszą być wypłacone za ten sam okres. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, wierzyciel wystawiając pokwitowanie może zaliczyć otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów. Dopiero więc po ustaleniu, na poczet którego długu (bieżącego czy zaległego i za który miesiąc) ściągnięta za pośrednictwem komornika kwota ma być zaliczona, możliwa staje się ocena, czy osoba uprawniona otrzymała alimenty w okresie pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy można przestać płacić alimenty bez orzeczenia sądu?


Mam dwóch synów – mają 21 i 25 lat. Płacę na nich alimenty w kwocie 800 zł. Młodszy syn studiuje i pracuje, a starszy założył swoją rodzinę i też się sam utrzymuje. Czy mogę przestać płacić alimenty bez orzeczenia sądu? Przecież synowie są już samodzielni.

Opiekowanie się jednym dzieckiem przez ojca, drugim przez matkę


Jestem po rozwodzie, mam dwoje dzieci, które mieszkają ze mną. Niedawno córka postanowiła przeprowadzić się do matki (do innego miasta) – ma 16 lat. Obecnie była żona wystąpiła o alimenty na córkę, mimo że ja przecież utrzymuję drugie dziecko (syna). Sama nie pracuje. Nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić, przecież koszty na dzieci się obecnie jakby umarzają.

Jak walczyć o niepłacenie alimentów na rzecz żony?


Zdecydowałem się odejść od żony, jak dzieci osiągnęły samodzielność. Żona od lat terroryzowała mnie psychicznie, traktowała wyłącznie jak bankomat, a przy innych poniżała. Nie mogłem już znieść takiego traktowania, tym bardziej, że ostatnio zarzucała mi zdrady – do których nigdy nie doszło. Wniosłem pozew o rozwód bez orzekania o winie, a żona się na to nie zgodziła, żąda 1500 zł alimentów na siebie, wezwała 5 świadków. Jak walczyć o niepłacenie alimentów na rzecz żony? Nie stać mnie na taki wydatek, a wiem, że ona dorabia sobie bez umowy. Co robić?

Kurator ojca dzieci


Mój brat ma dwoje dzieci, ale nie mieszka ze swoją rodziną. Od kilku lat jest w „dołku” – nie ma pracy ani mieszkania, jest pogrążony w depresji. Była dziewczyna wniosła do sądu o podwyższenie alimentów na dzieci. Moja mama jest kuratorem brata. Obawia się, że będzie musiała płacić na wnuki. Jak pomóc bratu i mamie?

Prawa dziecka po rozwodzie rodziców


Jestem mężatką. Planuję rozwód z mężem. Mamy małoletnie dziecko. Jakie będą jego prawa po rozwodzie, tj. czy mogę się ubiegać o alimenty dla syna? A czy bez rozwodu też to mogę zrobić? Czy również mogę wystąpić o alimenty dla siebie, bo bez pensji męża trudno będzie mi utrzymać mieszkanie. Z nim natomiast nie mogę dalej żyć – jest agresywny i mnie zdradza.

Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko


Mam zasądzone przez sąd alimenty na dwoje dzieci. Jedno z dzieci, syn – trzy lata temu ukończył szkołę zawodową, uzyskując konkretny zawód, a od dwóch lat jest pełnoletni. Syn posiada status bezrobotnego i podjął naukę w technikum wieczorowym dla pracujących. Czy w świetle przedstawionych faktów są podstawy do zniesienia zobowiązania alimentacyjnego i jak formalnie to załatwić?

Adres byłego męża i ojca dziecka


Złożyłam wniosek do sądu rejonowego o alimenty od byłego męża na mnie i na nasze dziecko. Wpisałam, że pozwany przebywa w UK. Dostałam odpowiedź, że mam w ciągu 7 dni podać jego adres zamieszkania – którego nie znam. Nie utrzymuję z nim kontaktu. Co robić, jaką złożyć odpowiedź do sądu?

Wniosek o alimenty


Dziewięć lat temu podpisaliśmy z żoną rozdzielność majątkową. Siedem lat temu doszło do rozwodu z mojej winy. Obecnie była żona chce złożyć wniosek o alimenty ode mnie na jej rzecz. Nie wiem, jak obecnie mogłaby się pogorszyć jej sytuacja, skoro podczas rozwodu już mieliśmy rozdzielność, a ona utrzymywała się sama. Co robić?
Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »