Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie żądania rozwodu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-26

Złożyłem pozew o separację. Na rozprawie pozwana nie zgodziła się z moim pozwem, wnosząc o orzeczenie rozwodu z mojej winy. Sąd wyznaczył czas na złożenie przez pozwaną odpowiedniego wniosku i dowodów. W międzyczasie pozwana rozmyśliła się i chce wycofać swój ustny wniosek o rozwód oraz wyraża zgodę na mój pozew o separację. Jakie pismo pozwana ma sporządzić do sądu i co trzeba w nim ująć?

Zgodnie z art. 612 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

§ 2. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.”

Żądanie rozwodu dopuszczalne jest:

a) przed zawiśnięciem sprawy o separację – przez wytoczenie powództwa,

b) w czasie toczącego się procesu o separację:

– przez powoda – przez zmianę powództwa (art. 193 K.p.c.),

– przez pozwanego – jako zgłoszenie żądania rozwodu (art. 439 § 3 K.p.c.),

c) w czasie toczącego się procesu o rozwód – przez pozwanego jako zgłoszenie żądania rozwodu (art. 439 § 3 K.p.c.),

d) w czasie toczącego się postępowania nieprocesowego o separację na zgodne żądanie obu małżonków (art. 611 § 3 K.r.o.) – przez wytoczenie powództwa o rozwód,

e) po prawomocnym orzeczeniu separacji – przez wytoczenie powództwa o rozwód.

Art. 439 § 2 K.p.c. stanowi, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Wykładnia tego przepisu może być prowadzona w dwóch kierunkach.

Wątpliwość powstaje wówczas, gdy w toku sprawy o rozwód jedno z małżonków wnosi pozew o separację, albo w toku sprawy o separację jedno z małżonków wnosi pozew o rozwód. Nie ma wówczas tożsamości żądania. Odrzucenie pozwu „kłóciłoby” się z możliwością zgłoszenia żądań (rozwodu, separacji) w sposób przewidziany w art. 439 § 3 K.p.c., albowiem przedłużałoby moment tego zgłoszenia w już toczącym się procesie. Dlatego należy rozważyć także inny kierunek wykładni.

Odrzucenie pozwu byłoby zbytnim „formalizowaniem” wobec możliwości stwarzanych przez art. 439 § 3 K.p.c. Wniesiony pozew należałoby potraktować jako pismo procesowe w już toczącej się sprawie, dołączyć go do akt tej sprawy i tam go rozpoznać, bez „rejestrowania” jako odrębnej sprawy.

Niemniej jednak w obecnej sytuacji wystarczy, aby żona cofnęła oświadczenie i żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Wystarczy pismo do sądu – niniejszym cofam żądanie orzeczenia rozwodu zgłoszone ustnie na rozprawie. Przychylam się do stanowiska męża i wnoszę o orzeczenie separacji.

Nie wymaga to żadnego uzasadniania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne tematy

Czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu?

Chciałabym zapytać, czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu. Odkryłam, że mój mąż zagląda na strony porno. A ostatnio...

Zaprzeczenie ojcostwa na rozprawie

Moja żona odeszła ode mnie 3 lata temu. Niedawno urodziła dziecko – oczywiście nie moje. Wniosła pozew o zaprzeczenie ojcostwa, z czym się...

Jak się rozwieść polubownie?

Od 6 lat nie mieszkam z żoną, która oświadczyła, że już nic do mnie nie czuje. Na tą chwilę mieszkam w mieszkaniu rodziców i chciałem...

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?

Jestem żonaty, starsze dziecko ma 10 lat. Właśnie dowiedziałem się, że nasze 8-miesięczne dziecko nie jest moim dzieckiem (testy DNA). Czy mam szansę na...

Kto po rozwodzie zostanie w mieszkaniu?

Od prawie 10 lat jestem w związku małżeńskim, z którego mamy z mężem jedno dziecko, a drugie jest w drodze. Niestety, mam dowody na...

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie? Mąż ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Nie ma między nami pożycia małżeńskiego od...

Uregulowanie spraw związanych z wydatkami na dom

Otrzymałam pozew o rozwód bez orzekania winy. Nie zgadzam się na to. Mąż wyprowadził się 11 lat temu – po tym, jak mnie zdradził. Zostałam sama...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »