Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie żądania rozwodu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-26

Złożyłem pozew o separację. Na rozprawie pozwana nie zgodziła się z moim pozwem, wnosząc o orzeczenie rozwodu z mojej winy. Sąd wyznaczył czas na złożenie przez pozwaną odpowiedniego wniosku i dowodów. W międzyczasie pozwana rozmyśliła się i chce wycofać swój ustny wniosek o rozwód oraz wyraża zgodę na mój pozew o separację. Jakie pismo pozwana ma sporządzić do sądu i co trzeba w nim ująć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 612 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

 

Art. 439 § 2 K.p.c. stanowi, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Wykładnia tego przepisu może być prowadzona w dwóch kierunkach.

Wątpliwość powstaje wówczas, gdy w toku sprawy o rozwód jedno z małżonków wnosi pozew o separację, albo w toku sprawy o separację jedno z małżonków wnosi pozew o rozwód. Nie ma wówczas tożsamości żądania. Odrzucenie pozwu „kłóciłoby” się z możliwością zgłoszenia żądań (rozwodu, separacji) w sposób przewidziany w art. 439 § 3 K.p.c., albowiem przedłużałoby moment tego zgłoszenia w już toczącym się procesie. Dlatego należy rozważyć także inny kierunek wykładni.

Odrzucenie pozwu byłoby zbytnim „formalizowaniem” wobec możliwości stwarzanych przez art. 439 § 3 K.p.c. Wniesiony pozew należałoby potraktować jako pismo procesowe w już toczącej się sprawie, dołączyć go do akt tej sprawy i tam go rozpoznać, bez „rejestrowania” jako odrębnej sprawy.

Niemniej jednak w obecnej sytuacji wystarczy, aby żona cofnęła oświadczenie i żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Wystarczy pismo do sądu – niniejszym cofam żądanie orzeczenia rozwodu zgłoszone ustnie na rozprawie. Przychylam się do stanowiska męża i wnoszę o orzeczenie separacji.

Nie wymaga to żadnego uzasadniania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu?

Chciałabym zapytać, czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu. Odkryłam, że mój mąż zagląda na strony porno. A ostatnio...

 

Zaprzeczenie ojcostwa na rozprawie

Moja żona odeszła ode mnie 3 lata temu. Niedawno urodziła dziecko – oczywiście nie moje. Wniosła pozew o zaprzeczenie ojcostwa, z czym się...

 

Jak się rozwieść polubownie?

Od 6 lat nie mieszkam z żoną, która oświadczyła, że już nic do mnie nie czuje. Na tą chwilę mieszkam w mieszkaniu rodziców i chciałem...

 

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?

Jestem żonaty, starsze dziecko ma 10 lat. Właśnie dowiedziałem się, że nasze 8-miesięczne dziecko nie jest moim dzieckiem (testy DNA). Czy mam szansę na...

Kto po rozwodzie zostanie w mieszkaniu?

Od prawie 10 lat jestem w związku małżeńskim, z którego mamy z mężem jedno dziecko, a drugie jest w drodze. Niestety, mam dowody na...

 

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie? Mąż ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Nie ma między nami pożycia małżeńskiego od...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »