Kategoria: Dzieci

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Chcę być ojcem dla nie swojego dziecka – przysposobienie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-12

Chcę być ojcem dla nie swojego dziecka, jak do tego doprowadzić? Otóż moja dziewczyna jest w ciąży z poprzednim partnerem. Jednak nie chce z nim być, ani wychowywać z nim dziecka. Natomiast ja jestem gotów zaopiekować się i nią, i dzieckiem. Dodam, że poprzedni partner jest żonaty i ma już dziecko. Niestety on nie chce zrzec się ojcostwa, żebym to ja widniał w papierach jako ojciec. Jak to wszystko wygląda od strony prawnej? Nie chcemy, by dziecko miało dwóch ojców. Czy można coś z tym zrobić, czy wszystko jest uzależnione od jego kaprysu?

Najlepiej będzie, jeśli od razu po urodzeniu dziecka matka wskaże w jego akcie urodzenia, że ojciec jest nieznany, natomiast Pan złoży wniosek o przysposobienie.

Przysposobienie, którego celem jest powstanie między przysposabiającym a przysposobionym takiego stosunku, jak między rodzicami a dziećmi, zostało unormowane w art. 114-127 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra (art. 114 § 1 K.r.o.). Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie (art. 114 § 2 K.r.o.).

Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego (art. 114[1] § 1 K.r.o.). Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku (art. 114[1] § 2 K.r.o.).

W wypadku określenia styczności w formie pieczy nad dzieckiem stosuje się odpowiednio przepisy o rodzinach zastępczych, z tym zastrzeżeniem, że całkowite koszty utrzymania przysposabianego obciążają przysposabiającego.

Przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabianym sąd opiekuńczy może korzystać z ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych (art. 120[1] § 1-4 K.r.o.).

Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego.

Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego (art. 117 § 1 K.r.o.), którym jest sąd rejonowy (art. 568 § 1 K.p.c.), właściwy dla osoby przysposabiającej lub osoby mającej być przysposobioną (art. 585 § 2 K.p.c.), na żądanie przysposabiającego (art. 585 § 1 K.p.c.).

Potem, jeśli nawet ojciec biologiczny zechce dochodzić swoich praw, to i tak będzie je miał znacznie ograniczone. Orzeczenie SN z dnia 28 marca 1960 r., sygn. II CR 16/60:

„Stosunek przysposobienia nie stoi na przeszkodzie ustaleniu ojcostwa, wyłącza on tylko niektóre skutki ustalenia ojcostwa. W szczególności sąd nie może nadać dziecku nazwiska ojca, gdyż nosi ono nazwisko przysposabiającego, ani też przyznać ojcu władzy rodzicielskiej. Jeżeli dziecko żąda również alimentów, sąd powinien ustalić, czy przysposabiający nie może dostarczyć dziecku środków utrzymania i czy w związku z tym aktualny jest obowiązek alimentacyjny przewidziany w art. 69 § 2 kod. rodz.”

Wyrok SN z dnia 21 lutego 1973 r., sygn. III CRN 332/72:

„Orzeczenie pełnego przysposobienia dziecka pozamałżeńskiego nie stoi na przeszkodzie żądaniu przez matkę dziecka ustalenia ojcostwa tego dziecka. Przewidziane w art. 84 § 1 k.r.o. uprawnienie do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa w imieniu własnym jest osobistym prawem matki. Zerwanie więzi prawnej łączącej przysposobionego z rodziną naturalną nie pozbawia matki tego prawa, ograniczenie takie bowiem nie wynika ani z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ani też z kodeksu postępowania cywilnego.”

Jest to najlepsze wyjście, aby jak najmocniej związać dziecko ze sobą, ale nie wiem, czy jest to konieczne, bo ojciec i tak będzie mógł dochodzić kontaktów z dzieckiem. A Pan zwiąże się de facto z obcym dzieckiem na trwałe.

Czy jest to dla Pana korzystne? Różnie bywa w życiu. Warto to w każdym razie przemyśleć.

Ojciec biologiczny będzie płacił alimenty – w przypadku braku przysposobienia – będzie miał prawo do widywania się z dzieckiem, ale póki dziecko jest małe, kontakty będą z natury rzeczy sporadyczne i krótkie, a na pewno sąd nie pozwoli na zabieranie dziecka do niego do domu. Zapewne prędzej czy później to dziecko zacznie mu przeszkadzać w życiu osobistym lub choćby w związku, który ma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem a nowelizacja K.r.o.

Żyłem kilka lat w związku partnerskim, urodziło nam się dziecko, które obecnie ma 3 lata. Niestety nasz związek się rozpadł i konkubina wyprowadziła się wraz z dzieckiem, a równocześnie założyła w sądzie sprawę o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy niej. Od wyprowadzki utrudnia mi kontakt z dzieckiem, więc miesiąc po niej założyłem sprawę o uregulowanie kontaktów. Są już wyznaczone terminy rozpraw. W międzyczasie weszła w życie nowelizacja prawa rodzinnego. Jak wpłynie ona na ustalanie kontaktów z dzieckiem i czy biorąc ją pod uwagę sąd może zadecydować o pobycie dziecka u jednego z rodziców i jednocześnie ograniczyć prawa drugiemu?

Dalsza opieka nad dziećmi wobec choroby rodzica

Jestem rozwiedziona. Moje dzieci są w wieku 11 oraz 8 lat. Została mi przyznana pełna opieka nad nimi, natomiast ojciec ma ograniczone prawa. Sami ustaliliśmy, że odwiedziny ojca u dzieci będą się odbywały 2 razy w tygodniu. Ze względu na jego epilepsję postanowiłam, że nie może zabierać dzieci do siebie, chyba że będzie obecna jeszcze jedna osoba dorosła. Odwiedziny odbywają się w moim domu i jestem w tym czasie obecna. Alimentów (w symbolicznej kwocie 100 zł na dziecko) ojciec nigdy nie płacił. Posiada własną działalność gospodarczą, jednak „firma” nie przynosi wielkich dochodów, często zmienia miejsce zamieszkania z powodu problemów finansowych. Jeżeli chodzi o mnie: pracuję na stanowisku kierowniczym w bardzo dobrze prosperującej firmie. Niestety wkrótce idę na bardzo poważną operację i martwię się, co może stać się z dziećmi w razie gdyby mnie zabrakło. Dzieci są w stałym, regularnym kontakcie z moimi rodzicami, bardzo pomagają oni w ich wychowaniu. Dziadkowie są zamożni oraz w dobrej kondycji zdrowotnej i są w stanie zapewnić dzieciom najlepszą opiekę na każdym poziomie życia (zdrowie, edukacja, wyjazdy wakacyjne, rozwijanie zainteresowań...). Czy mogę zrobić coś, żeby mieć pewność, że dzieci trafią pod opiekę dziadków a nie ojca, jeśli mnie zabraknie lub nie będę mogła się nimi zająć? Czy dzieci mają prawo wskazać osobę, z którą chciałyby mieszkać? Czy sąd weźmie pod uwagę chęci dziadków oraz ich sytuację finansową?

Sprzedaż mieszkania małoletniej córki

Chcę wraz z mężem sprzedać mieszkanie naszej małoletniej córki. Mieszkanie przepisał mąż córce w darowiźnie. Wiem, że muszę wystąpić do sądu o zgodę na sprzedaż mieszkania córki. Środki ze zbycia nieruchomości chcemy przeznaczyć na wykończenie domu jednorodzinnego. Jak uzasadnić w sądzie przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na wykończenie domu, tak aby sąd wyraził zgodę?

Przypisanie ojcostwa mężowi

Oficjalnie jestem nadal żonaty, ale moje małżeństwo jest fikcją. Przebywam od kilku lat na kontrakcie w USA. Żona wraz z dzieckiem pozostała w Polsce. Żona urodziła drugie dziecko pochodzące ze związku z innym mężczyzną, z którym faktycznie od dłuższego czasu mieszka. Ja regularnie wysyłam ustalone kwoty na nasze dziecko – mam wszystkie rachunki. Doniesiono mi ostatnio, że prawdopodobnie żona podała drugie dziecko na moje nazwisko i udaje samotną matkę, pobiera świadczenia na samotną matkę, a żyje z konkubentem (ojcem drugiego dziecka). Jak to można sprawdzić? Obawiam się, że mogę być dłużnikiem alimentacyjnym oraz drugie dziecko może nosić moje nazwisko a nie swojego ojca.

Utrudnianie kontaktów z wnukiem jako powód odwołania darowizny

Mam problem z córką, która jest właścicielką darowanej przeze mnie działki z domem. Córka nie pozwala mi widywać wnuczka. Jest niewdzięczna i agresywna. Krzyczy i przeklina przy dziecku. Co mogę zrobić, by mieć kontakt z wnuczkiem? Ta sytuacja już nadszarpnęła moje zdrowie psychiczne?

Zmuszanie krewnych do opieki nad dzieckiem

Moja szwagierka urodziła dziecko i grozi, że popełni samobójstwo. Chce nas krewnych - mnie i męża zmusić do podpisania wskazania nas na opiekunów jej dziecka w razie jej śmierci. Czy ona lub sąd mogą nas do tego zmusić, jeśli my się nie zgodzimy? Co się stanie z dzieckiem?

Oczernianie matki w obecności dzieci, co robić?

Mój mąż od 1,5 roku oczernia i nazywa mnie dziwką i zarzuca zdrady. Robi mi awantury w obecności małych dzieci. Nawet je wciąga w te „rozmowy” i mnie oczernia. Myślę o rozwodzie, ale to trwa. Co mogłabym zrobić od razu, aby powstrzymać takie jego zachowania dla dobra dzieci? Czy mogę zacząć nagrywać jego wypowiedzi, żeby użyć ich jako dowodów w sądzie?

Opieka nad dzieckiem po rozpadzie związku

Mam pytanie dotyczące rozstania partnerów żyjących w konkubinacie i opieki nad małoletnim dzieckiem po rozpadzie związku. Jestem związana z obcokrajowcem, mieszkamy w Polsce w mieszkaniu partnera. Mamy dziecko, które ma 2 lata. Chciałabym rozstać się z partnerem z powodu ciągłych kłótni, agresji słownej i fizycznej wobec mnie. Partner grozi, że odbierze mi dziecko. W jaki sposób powinien przebiec proces rozstania i ustalenia opieki nad dzieckiem?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »