Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej z winy męża?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2014-09-29

Jestem w trakcie pisania pozwu rozwodowego z całkowitej winy męża. Nie wiem, jak przygotować się do sprawy rozwodowej, a nie stać mnie na adwokata. Proszę o wskazówki. Chcę, aby rozwód był z winy męża, bo mąż mnie i naszych synów (20 i 25 lat) od lat wyzywał, poniżał, straszył, nieraz rzucał się do bicia. Nawet dwa razy musieliśmy wzywać policję. Wtedy tak się wściekł, że zdemolował kuchnię. Wiem na pewno, że mąż będzie kłamał, tak jak kłamie, że mnie kocha. Powiedział, że nie da mi rozwodu. Czytałam, że muszę udowodnić „całkowity rozpad pożycia”, jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej z winy męża?

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy możliwość rozwiązana małżeństwa przez orzeczenie rozwodu reguluje w następujący sposób, przedstawiony w art. 56:

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Przesłanki pozytywne i negatywne dla rozwiązania małzeństwa

Jak wynika z powyższego, aby sąd mógł orzec rozwód muszą nastąpić określone przesłanki pozytywne, nie mogą pojawić się przesłanki negatywne. Musi zatem nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, co wiąże się z zerwaniem więzi emocjonalnych, gospodarczych i fizycznych. Przesłankami negatywnymi dla rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu jest dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego oraz istnienie wyłącznej winy za rozkład pożycia po stronie małżonka żądającego rozwodu przy jednoczesnym braku zgody małżonka niewinnego.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że rozkład Pani małżeństwa nastąpił już bardzo dawno temu. Od lat nie ma Pani „serca” do męża, mąż znęca się nad Panią i dziećmi. Można zatem mówić o trwałości rozkładu pożycia. Istotne jest, by w pozwie wykazać też, że upadła więź fizyczna lub jest ona pod przymusem (mąż bije Panią, jeśli odmawia mu Pani tzw. obowiązków małżeńskich). Dla wielu osób mówienie o takich sprawach wobec obcych ludzi jest krępujące, ale znacznie rozjaśnia sprawę sędziom. Ponadto należałoby wspomnieć także o braku więzi gospodarczej, tj. że mąż na rodzinę nie łoży, radzi sobie Pani sama. Oczywiście, o ile jest to prawdą. Nie ma Pani małoletnich dzieci, zatem ta okoliczność nie będzie w przypadku postępowania sądowego brana pod uwagę. Nie mam natomiast wiedzy, czy istnieją okoliczności uzasadniające stwierdzenie, że rozwód nie może zostać orzeczony z uwagi na zasady współżycia społecznego. Z Pani opisu nie wynika jednak nic takiego, by mąż był chory obłożnie itp.

Agresywny mąż winny rozkładu pożycia małżeńskiego

Z przedstawionej przez Panią sytuacji wynika wyraźnie, że winnym rozkładu pożycia jest mąż. Związane jest to z jego agresją. Jest to klasyczna przyczyna zawinienia rozpadu małżeństwa. Trzeba ją tylko dobrze udowodnić. Pani ma niezbite dowody na tę okoliczność: świadków w postaci synów oraz policyjne interwencje.

Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez sąd okręgowy w procesie, na rozprawie. Rozwodów dotyczą pewne ogólne reguły dotyczące odrębnych postępowań w sprawach małżeńskich, jak na przykład ta, że pełnomocnictwo ma być pełnomocnictwem szczególnym, ustanowionym dokładnie do sprawy rozwodu. Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Jak udowodnić winę męża na sprawie o rozwód?

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Oczywiście w Pani przypadku tak łatwo nie będzie. A to z tego powodu, że mąż nie chce rozwodu, a już na pewno nie przyzna się do winy, dlatego należy już na etapie pozwu prawidłowo wskazać dowody na tę okoliczność.

Pisząc pozew w części, w której wnosi Pani o rozwiązanie małżeństwa przez orzeczenie rozwodu z winy męża, proszę dodać kolejne wnioski, tj. wnioski dowodowe. Poniżej sformułuję je dla Pani, proszę z nich skorzystać, uzupełniając dane:

  • Wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:
    syn … zam. …
    syn … zam. …
    XY (np. sąsiad), zam. …
    – na okoliczność przyczyn rozpadu małżeństwa stron, czasu rozpadu, agresywnego zachowania pozwanego wobec powódki i dzieci przez cały okres trwania małżeństwa,
  • Wnoszę o dopuszczenie dowodu z informacji z Komendy Policji (lub Komisariatu) w … dotyczącej interwencji w domu stron, na okoliczność agresywnego zachowania pozwanego, konieczności interwencji policji w domu stron.

Tak sformułowane żądania pozwu pomogą Pani przygotować rozprawę. Nie sądzę, by przy tych dowodach mąż miał szansę na uratowanie małżeństwa lub zmianę orzeczenia co do winy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki