Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były mąż zaprzepaszcza majątek, co robić?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-24

Jestem po rozwodzie z orzeczeniem o winie byłego męża. Wniosłam pozew o podział majątku. Mamy dwa mieszkania. Opuściłam to większe wraz z dzieckiem. Przez 3 lata mieszkałam u rodziców, zanim kupiłam sobie tani dom. Były mąż jest alkoholikiem, nie płaci za żadne mieszkanie. Wszystkie rachunki, kredyt hipoteczny i utrzymanie dziecka są na mojej głowie. Zaprzepaszcza cały nasz majątek – zniszczył albo sprzedał cenne rzeczy, mieszkanie zagrzybił. Nie odbiera telefonów ani poczty i nie stawia się na rozprawy w sądzie. Nie daję już rady wszystkiego opłacać. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 K.r.o.). Wspólność ustawowa ustaje z momentem uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód. Wskazać przy tym należy, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 K.r.o.). Z tego względu do spraw o podział majątku dorobkowego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 680 i nast. K.p.c.) i dalej przepisy o zniesieniu współwłasności (art. 617 i nast. K.p.c.).

Dalej wskazać należy, że na podstawie art. 45 K.r.o. – można żądać zwrotu tylko równowartości poczynionych nakładów, zaś ich wartość ustala się, uwzględniając ich stan z chwili dokonania, a ceny z daty orzekania o zwrocie. Nigdy przedmiotem rozliczenia nie będzie wartość nominalna nakładu. Może być bowiem tak, że zwrot nakładu w nominalnej wartości byłby nieproporcjonalnie niski do obecnej wartości rzeczy. W braku przepisu, który wskazywałby określony sposób ustalenia wartości danego prawa podlegającego rozliczeniu, to sąd winien, uwzględniając wszelkie okoliczności sprawy, samodzielnie przyjąć adekwatny miernik przeszacowania, ustalić wartość nakładu w chwili orzekania o jego zwrocie, nie zaś w chwili jego dokonywania.

Wszelkie opłaty dokonywane na utrzymanie nieruchomości za okres od dnia ustania wspólności ustawowej do dnia wydania postanowienia podlegają rozliczeniu w toku postępowania działowego. Obecność męża na sprawach nie jest ani konieczna, ani niezbędna. Także Pani powinna przemyśleć udział pełnomocnika w sprawie. Trudno mi powiedzieć, co wstrzymuje rozpoznanie sprawy i wydanie postanowienia. Oczywiście sytuacja jest dla Pani niekorzystna, ale wszelkie wydatki związane z utrzymaniem mieszkań podlegają rozliczeniu. Należy się zastanowić nad złożeniem wniosku o ustalenie nierównych udziałów. Sprzeniewierzenie środków na alkohol oraz niszczenie przedmiotów stanowi podstawę dla ustalenia nierównych udziałów. Także przedmioty zniszczone, a w zasadzie ich wartość, podlegają zaliczeniu na poczet udziału męża w podziale majątku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki