Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były mąż zaprzepaszcza majątek, co robić?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-24

Jestem po rozwodzie z orzeczeniem o winie byłego męża. Wniosłam pozew o podział majątku. Mamy dwa mieszkania. Opuściłam to większe wraz z dzieckiem. Przez 3 lata mieszkałam u rodziców, zanim kupiłam sobie tani dom. Były mąż jest alkoholikiem, nie płaci za żadne mieszkanie. Wszystkie rachunki, kredyt hipoteczny i utrzymanie dziecka są na mojej głowie. Zaprzepaszcza cały nasz majątek – zniszczył albo sprzedał cenne rzeczy, mieszkanie zagrzybił. Nie odbiera telefonów ani poczty i nie stawia się na rozprawy w sądzie. Nie daję już rady wszystkiego opłacać. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 K.r.o.). Wspólność ustawowa ustaje z momentem uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód. Wskazać przy tym należy, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 K.r.o.). Z tego względu do spraw o podział majątku dorobkowego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 680 i nast. K.p.c.) i dalej przepisy o zniesieniu współwłasności (art. 617 i nast. K.p.c.).

Dalej wskazać należy, że na podstawie art. 45 K.r.o. – można żądać zwrotu tylko równowartości poczynionych nakładów, zaś ich wartość ustala się, uwzględniając ich stan z chwili dokonania, a ceny z daty orzekania o zwrocie. Nigdy przedmiotem rozliczenia nie będzie wartość nominalna nakładu. Może być bowiem tak, że zwrot nakładu w nominalnej wartości byłby nieproporcjonalnie niski do obecnej wartości rzeczy. W braku przepisu, który wskazywałby określony sposób ustalenia wartości danego prawa podlegającego rozliczeniu, to sąd winien, uwzględniając wszelkie okoliczności sprawy, samodzielnie przyjąć adekwatny miernik przeszacowania, ustalić wartość nakładu w chwili orzekania o jego zwrocie, nie zaś w chwili jego dokonywania.

Wszelkie opłaty dokonywane na utrzymanie nieruchomości za okres od dnia ustania wspólności ustawowej do dnia wydania postanowienia podlegają rozliczeniu w toku postępowania działowego. Obecność męża na sprawach nie jest ani konieczna, ani niezbędna. Także Pani powinna przemyśleć udział pełnomocnika w sprawie. Trudno mi powiedzieć, co wstrzymuje rozpoznanie sprawy i wydanie postanowienia. Oczywiście sytuacja jest dla Pani niekorzystna, ale wszelkie wydatki związane z utrzymaniem mieszkań podlegają rozliczeniu. Należy się zastanowić nad złożeniem wniosku o ustalenie nierównych udziałów. Sprzeniewierzenie środków na alkohol oraz niszczenie przedmiotów stanowi podstawę dla ustalenia nierównych udziałów. Także przedmioty zniszczone, a w zasadzie ich wartość, podlegają zaliczeniu na poczet udziału męża w podziale majątku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Od kilkunastu lat sam utrzymuję całą naszą rodzinę – dzieci i żonę. Żona mimo wielokrotnych próśb nie podjęła przez ten czas pracy. Obecnie...

Czego może żądać żona przy podziale majątku - czy muszę jej zapewnić mieszkanie?

Rozstaję się z żoną (na razie separacja). Wina rozstania leży po obu stronach. Mieszkamy w domku z moimi rodzicami, my na piętrze, rodzice na...

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Po rozwodzie przekazałam w darowiźnie połowę mieszkania mojej córce. Dodam też, że nie zrobiłam podziału majątku z eksmałżonkiem. Czy mam...

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Przed 5 laty, po ślubie zmieniłam umowę małżeńską ustawową na rozszerzoną. Mąż stał się współwłaścicielem mieszkania. Obecnie sąd orzekł nasz...

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Jestem z związku małżeńskim od 10 lat. Mąż otrzymał w drodze darowizny dom i ziemię po dziadkach, pod warunkiem spłacenia swoich dwóch...

Zakup domu z narzeczoną na kredyt w nie w równych częściach

Zakup domu z narzeczoną na kredyt w nie w równych częściach

Chcę z narzeczoną kupić dom. Finansowanie to kredyt hipoteczny, który bierzemy wspólnie, przy czym 20% wkładu własnego będzie pochodzić z moich...

Kupno garażu przed ślubem - czy żonie należy się jakaś część?

Kupno garażu przed ślubem - czy żonie należy się jakaś część?

Kupiłem garaż przed ślubem (posiadam na niego faktury). Czy po rozwodzie żonie należy się jakaś część tego garażu? Dodam, że nie mamy rozdzielności...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »