Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Były kochanek chce testów DNA po latach - co zrobić?

• Autor: Marek Gola

Od 25 lat jestem mężatką. 16 lat temu miałam romans. Zaszłam w ciążę, mąż jest pewny, że to jego dziecko. Uznał je w każdym razie za swoje. Dziś po latach odezwał się były kochanek i każe mi zrobić testy DNA, bo chce dowiedzieć się prawdy. Córka już ma 15 lat i wie, że jej tatą jest obecny mąż. Załamałaby się, gdyby dowiedziała się, że może być inaczej. Czy muszę zgadzać się na testy? Jakie ma prawa osoba, o której istnieniu moja córka nie miała pojęcia? Czy może od tak zrujnować nam życie? Nawet jeśli córka jest mojego męża, to przez testy dowie się o moim romansie. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Były kochanek chce testów DNA po latach - co zrobić?

Powództwo o ustalenie ojcostwa

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że Pani „kochanek” wiedział, że Pani była w ciąży i że urodziła Pani dziecko. Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Jeżeli matka dziecka nie żyje, powództwo wytacza się przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Testy DNA

O ile zatem „kochanek” założy sprawę, to konieczne będzie unikanie badania DNA. Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak – dla Pani komfortu psychicznego – wykonania badania DNA np. z włosa przez specjalistyczne laboratorium, celem ustalenia ojcostwa Pani dziecka. W tym celu musiałaby Pani pobrać włos lub wydzielinę od córki i męża i przekazać materiał do badań.

Zasadne jest wskazanie na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09 stycznia 2001 r., sygn. akt II CKN 1140/00, zgodnie z którym „Przeszkody w przeprowadzeniu dowodu z badania krwi, stwarzane przez stronę zobowiązaną do poddania się temu badaniu, mogą być podstawą, opartego na domniemaniu faktycznym, ustalenia sądu zgodnego z twierdzeniami strony przeciwnej. W procesie o ustalenie ojcostwa, w którym dowód z badania DNA nie może być przeprowadzony, ponieważ matka nie zgadza się na pobranie krwi, domniemanie wywiedzione na podstawie art. 233 § 2 k.p.c. mogłoby stać się przesłanką obalenia domniemania wynikającego z art. 85 § 1 k.r.o., gdyby uzasadniało jednocześnie wniosek, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne”.

Reasumując, może Pani odmówić stawiennictwa na badaniach DNA, ale o ile „kochanek” przedłoży wiarygodne dowody, może to skutkować uznaniem ojcostwa przez niego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl