Kategoria: Rozwód

Brak zgody na rozwód

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-12-01

Mąż wyprowadził się przed kilkoma miesiącami i prawdopodobnie mieszka z inną kobietą. Właśnie otrzymałam pozew rozwodowy. Nie zgadzam się, że nasze małżeństwo nie ma już szans i nie chcę, aby sąd dał nam rozwód. Co muszę udowodnić, żeby do rozwodu nie doszło? Dołączam kopię pozwu. Powinnam dodać, że mamy jedno dziecko, w tej chwili ma 18 lat.

Co należy udowodnić, aby do rozwodu nie doszło?

1. Wykazać, że nie zachodzą przesłanki ustawowe konieczne do orzeczenia rozwodu:

  • pozytywne – ustanie i zanik więzi małżeńskich (uczuciowej, ekonomicznej i społecznej),
  • negatywne – przeszkodą jest dobro małoletnich dzieci.

2. Obalić dowody przedstawione w pozwie.

W pozwie mąż przedstawił fakty i dowody na swoje twierdzenia i żądanie rozwodu – Pani zadaniem jest wnieść odpowiedź na pozew (pismo procesowe), w którym obali Pani te dowody, przedkładając fakty i własne dowody na nieprawdę co do faktów, czy bezzasadność roszczeń.

3. Sfera polubowna

Powinna się Pani skupić się na toku posiedzenia pojednawczego i o ile zależy Pani na mężu zrobić poza procedurą, czyli w życiu faktycznym, wszystko, aby go przekonać, że warto dać Waszemu małżeństwu drugą szanse.

Obecnie najlepszym rozwiązaniem byłoby wniesienie odpowiedzi na pozew, o ile sąd w doręczeniu nie zakreślił terminu jej wniesienia, który już upłynął. Pozew jest słaby – bez dowodów, bez mocnego oparcia w faktach. Na pewno na Pani niekorzyść działa pełnoletniość syna i faktyczna separacja (rozłąka) z mężem. W pozwie nie ma nic o nowym związku, a Pani mogłaby użyć tego jako argumentu „nagłego zauroczenia” i bezmyślnych decyzji męża.

Na koniec podkreślę, że w takiej sytuacji wszystko zależy od wzajemnej postawy stron. Musi Pani zrozumieć jedno, że bardziej słuszną drogą będzie „przekonanie” męża do tego, że rozwód to pomyłka, niż „zmuszenie” go do pozostawania w związku, którego nie chce. Wówczas bowiem faktyczny i trwały rozpad związku pozostanie tylko kwestią czasu, na dodatek będzie jeszcze „wzbogacony” o motyw konfliktu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »