Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na testy na ojcostwo

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-04-17

Wraz z mężem mamy trójkę dzieci, odnośnie trzeciego dziecka inny mężczyzna chce zrobić badania na ojcostwo. Czy jeśli ja i mąż się na to nie godzimy, to czy on może nas do tego zmusić? Dodam, że mam wiadomości z Facebooka, w których pisał, że spotkaliśmy się w połowie listopada, a mała urodziła się w 40. tyg. ciąży, a więc nie zgadzałaby się data poczęcia z tamtym mężczyzną. Mam też nagraną rozmowę telefoniczną, że i tak gdyby było to jego dziecko, to by się zrzekł i by nie chciał mieć z nami nic wspólnego. Na początku to ja mu powiedziałam, że nie wiem, czyje to dziecko, ale później mu napisałam, że jest ono mojego męża. Przez dwa miesiące groził mi, że zniszczy mi życie, że pójdzie do sądu, że jeszcze będę płakała. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody na testy na ojcostwo

Brak przymusu poddania się testom

Sąd nie może Pani zmusić do poddania się badaniu polegającemu na pobraniu krwi. Zgodnie z art. 305 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może dopuścić dowód z grupowego badania krwi. Artykuł 306 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi natomiast, że pobranie krwi w celu jej badania może nastąpić tylko za zgodą osoby, której krew ma być pobrana, a jeżeli osoba ta nie ukończyła trzynastu lat lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie – za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

Zgoda powinna zostać wyrażona do protokołu, jednak z uwagi na fakt, że przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy, może też zostać wyrażona w sposób domniemany przez przystąpienie do badania.

Odmowa zgody na wykonanie testów na ojcostwo

Niestety fakt odmowy wykonania badania sam w sobie jest podejrzany. Sąd Najwyższy, który musiał kiedyś rozstrzygać w takiej sprawie, stwierdził, że „jeżeli strona zobowiązana do poddania się badaniu krwi stwarza przeszkody w jego przeprowadzeniu, sąd może dokonać ustaleń faktycznych zgodnych z twierdzeniami strony przeciwnej, stosując domniemanie faktyczne” (wyrok SN z 9.1.2001 r., sygn. akt II CKN 1140/00). Oczywiście chodzi o obliczenia terminów i logiczne kojarzenie faktów. Ponadto jeżeli rodzic, który jest uprawniony do wyrażenia zgody na pobranie krwi od dziecka liczącego poniżej trzynastu lat, zgody tej odmawia, sąd opiekuńczy może na podstawie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zarządzić pobranie krwi, gdy wymaga tego dobro dziecka (post. SN z 5.5.2000 r., sygn. akt II CKN 869/00).

Jeśli rzeczywiście jest Pani pewna, że domniemany ojciec nim nie jest, powinna Pani poddać się badaniu w celu udowodnienia odmiennego stanu. Może też Pani ubiec tego mężczyznę i na własny koszt przeprowadzić badanie potwierdzające ojcostwo męża.

Wykonywanie testów DNA ustalających ojcostwo

Trzeba też pamiętać, że obecnie testy na ojcostwo to testy DNA, których nie wykonuje się z krwi, ale z wymazu materiału do badań z policzka. Jest to więc nieinwazyjna metoda. Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje tej metody dowodowej. Tutaj jednak także wypowiedział się Sąd Najwyższy i stwierdził, że „charakter badań kodu genetycznego, dokonywanych na potrzeby postępowania cywilnego, uzasadnia odpowiednie zastosowanie art. 306 KPC przy określaniu trybu pozyskiwania materiału do takich badań” (wyrok SN z 22.02.2008 r., sygn. akt V CSK 432/07). To oznacza, że także w tym przypadku, wbrew twierdzeniom co niektórych firm prowadzących badania genetyczne), musi zostać wyrażona zgoda na pobranie materiału genetycznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki