Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak zgody na rozwód za porozumieniem stron

Żona chce rozwodu za porozumieniem stron. Ja nie chcę się zgodzić i jeśli byłby pozew, to chcę orzeczenie o winie. 5 lat temu mnie zdradziła, na co mam dowód w postaci zdjęć, które znalazłem w jej telefonie. Na zdradę się wtedy zgodziłem i wybaczyłem żonie, ponieważ pracuję od 10 lat za granicą i czasami nie ma mnie w domu po kilka miesięcy. Teraz żona chciała, żebym napisał jej na kartce, że się zgodziłem na jej zdradę. Napisałem takie oświadczenie, ponieważ zrobię wszystko, żeby utrzymać małżeństwo. Czy może takie oświadczenie ewentualnie wykorzystać w sądzie? Czy takie oświadczenie też może wykorzystać? Czy żona może wykorzystać rozmowę na Messengerze, w której również pisałem z nią i przyznałem, że się zgodziłem na zdradę? Zaznaczam raz jeszcze, że nie zgadzam się na rozwód za porozumieniem stron.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody na rozwód za porozumieniem stron

Rozwód w świetle prawa

Niestety w małżeństwach bywają często trudne chwile i nieraz najlepszym i najrozsądniejszym wyjściem pozostaje rozwód. Dobrze jeszcze, jeśli uda się uniknąć trudnej walki w sądzie i można to załatwić szybko i bez kłótni.

Problematyka rozwodu została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 56 jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może zażądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Nie jest on dopuszczalny, gdyby wskutek tego miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Zasadą jest, że (zgodnie z art. 57) sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa, a odstępuje od tego jedynie na zgodny wniosek stron. Tak więc obie strony muszą wyrazić zgodę na to, by sąd odstąpił od orzekania o winie.

Dowody w sprawie rozwodowej

Teraz co do kwestii tego oświadczenia. W Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzono zasadę swobodnej oceny dowodów i zasadniczo każdy dowód, który nie jest sprzeczny z prawem, może zostać w postępowaniu przeprowadzony. Nie ma więc przeszkód, żeby Pana żona wniosła o przeprowadzenie dowodu ze zdjęcia oświadczenia, które mi Pan pokazał, tak samo jak rozmów na komunikatorze. Te wydruki mogą być potraktowane jako dowód. Nie ma Pan oczywiście obowiązku dawać jej tego również fizycznie na kartce, ale tak naprawdę nie jest to jej potrzebne. Sąd zapytałby, czy Pan podpisał takie oświadczenie, a zaprzeczenie oznaczałoby składanie fałszywych zeznań, co jest przestępstwem.

Zgoda na zdradę

Przyznam, że treść Pańskiego oświadczenia jest nieco problematyczna, jeśli chodzi właśnie o kwestie rozwodowe. Napisał Pan, że Pan wyraził zgodę, a nie np. jej przebaczył. Brzmi to, jakby Pan się zgodził na to przed zdradą, a nie zaakceptował ją po. Jeśli tak to rozumieć, można wywieść właśnie wniosek, że Pan się zgodził, a więc nie może jej Pan tego zarzucić. Oczywiście może Pan powiedzieć, że napisał Pan tak, traktując to jako ustępstwo wobec żony i chęć utrzymania małżeństwa, jak Pan mi pisał. Nawet jeśli nie uznać tego za zgodę, to sąd mógłby potraktować to jako przebaczenie. Przebaczenie może zostać potraktowane różnie, zależy to od uznania sędziego.

Sąd zawsze bada, jakie są przyczyny rozpadu pożycia i będzie chciał stwierdzić, czy małżeństwo rozpadło się z powodu tej zdrady, czy z innych przyczyn, zawinionych przez Pana żonę czy też Państwa oboje. Przeciwko tezie, że przyczyną rozpadu jest zdrada żony, może świadczyć fakt, iż mimo to przez 5 lat byli Państwo nadal małżeństwem oraz oświadczenie przez Pana podpisane. Sądy często z ostrożnością podchodzą do tematu przebaczenia, twierdząc, ze najczęściej przebaczenie następuje pod warunkiem poprawy zachowania, a brak takiej poprawy uprawnia do powołania się na przebaczone wcześniej krzywdy. Ewentualnie można podnosić, ze mimo przebaczenia nie doszło do poprawy i zdrada i tak stanowi przyczynę rozpadu pożycia.

Brak zgody na rozwód

Napisał Pan, że zrobi Pan wszystko, by ratować małżeństwo. Jeśli nie chce Pan rozwodu, nie musi się Pan na to zgadzać, może Pan w sądzie powiedzieć, że Pan kocha nadal żonę i nie chce rozwodu, a wtedy sąd nie powinien o nim orzekać. Tak więc Pana żona mogłaby to wykorzystać jako dowód, ale nie mogę Panu obiecać czy zagwarantować, jak potraktowałby to sąd, gdyż sędzia ma tu pewną swobodę co do oceny, a każdy człowiek może mieć dokonać różnych ocen, dlatego nigdy nie można mieć gwarancji co do takich kwestii.

Mimo rozpadu pożycia małżeńskiego twój współmałżonek nie chce dać ci rozwodu? Czy sąd musi mieć zgodę obydwojga małżonków żeby orzec rozwód? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl