Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dochód ze sprzedaży domu przyczyną odmowy alimentów z funduszu

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-01-19 • Aktualizacja: 2022-04-10

Ojciec dzieci nie płaci alimentów i do te pory otrzymywałam je z funduszu. Obecnie staram się o to na kolejny rok. Sprzedałam dom i kupiłam nowe lokum. Mimo że mam niskie zarobki uprawniające do alimentów, urzędnicy doliczyli mi dochód ze sprzedaży domu, mimo że za całość kupiłam mieszkanie. Czy to prawidłowe postępowanie? Jak nie stracić alimentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochód ze sprzedaży domu przyczyną odmowy alimentów z funduszu

Warunki uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Opisana sytuacja jest dość nietypowa. Przesłanki otrzymania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zgodnie z jej treścią warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń jest:

 • bezskuteczność egzekucji – która ma miejsce wówczas, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,
 • spełnienie kryterium dochodowego – w roku 2012 dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 725 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczenia alimentacyjnego, liczą się przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazanych w:

 • art. 27 – przychód opodatkowany wg skali podatkowej,
 • art. 30b – dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów,
 • art. 30c – dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowany podatkiem liniowym,
 • art. 30e – dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,

pomniejszone o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz również: Alimenty a stypendium socjalne

Czy dochód ze zbycia nieruchomości może być przyczyną odmowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Jeżeli zatem sprzedała Pani mieszkania, to zgodnie z podanym powyżej pojmowaniem dochodu rodziny, pieniądze z jego sprzedaży zostały policzone jako przychód. Niemniej jednak pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyła Pani na zakup mieszkania innego, zatem uważa Pani, iż w związku z tym nie mogła ta transakcja wpłynąć na rzeczywista sytuację materialną.

Powyżej wymieniona ustawa wprowadza pojęcie dochodu utraconego. W art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określono, iż utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarcze.

Wymienione przypadki utraty dochodu stanowią katalog zamknięty, co oznacza, że żadna inna sytuacja nie może być traktowana jako utrata dochodów wpływająca na sposób liczenia dochodu do obliczenia świadczenia alimentacyjnego.

Wygląda więc na to, że dochód uzyskany ze sprzedaży pozbawił Panią alimentów z FA, natomiast kupno mieszkania za tę kwotę (czy na pewno nie mniejszą?) nie przywróciło Pani prawa do tych alimentów, ponieważ brak jest stosownej podstawy w wyżej wymienionej ustawie do takiego działania MOPS-u. Niemniej jednak w decyzji odmownej powinna mieć Pani podane podstawy odmowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »