Kategoria: Alimenty

Alimenty od męża który mnie zostawił

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-15

Miesiąc temu mąż zostawił mnie i dziecko. Aktualnie przebywa i pracuje za granicą. Chciałabym złożyć wniosek o alimenty na dziecko i siebie, na razie bez rozwodu. Od dwóch miesięcy nie przysyła pieniędzy dla dziecka, pomimo próśb. Ja zarabiam mało, mieszkam z rodzicami. Jakiej wysokości mogę starać się o alimenty dla dziecka i siebie? Gdzie mogę złożyć wniosek o alimenty? Jakie dokumenty będą mi potrzebne?

Podstawą dochodzenia przez Panią roszczeń nie jest typowe roszczenia alimentacyjne, jak np.: na rzecz dziecka przy rozwodzie, ale roszczenie wynikające z poniższego przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Art. 27. [Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny] Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Z tego oto tytułu powinny wynikać Pani roszczenia. Nie jest to więc domaganie się alimentów oddzielnie na siebie czy dziecko, ale, jak mówi przepis, na „zaspakajanie potrzeb rodziny”, kiedy to małżonek przestał się do tego „przyczyniać”.

W takiej wysokości powinna Pani dochodzić alimentów, w jakiej wykaże Pani konieczność przyczyniania się męża w zaspakajaniu potrzeb rodziny. Nie ma „liczników” alimentacyjnych, ale po prostu trzeba wykazać, jakie potrzeby są konieczne i usprawiedliwione, zaś Pani je pokrywa, wliczy tu Pani także swój wkład w opiekę nad dziećmi i ich wychowanie, w czym ojciec nie uczestniczy.

Pani mieszkanie z rodzicami i praca nie wykluczają ani nie zwalniają męża z zaspakajania potrzeb rodziny.

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można także według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego) tj. w Pani i dzieci aktualnym miejscu zamieszkania, dokumenty niezbędne to akta stanu cywilnego, tj. akt małżeństwa i akt urodzenia dziecka, zaś inne to wszystko, na podstawie czego wykaże Pani konieczność do zaspokojenia potrzeb rodziny. Oczywiście w razie potrzeby – służę przygotowaniem takiego pozwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »