Kategoria: Alimenty

Alimenty na rachunek bankowy

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-08-22

Czy sąd może zmienić wyrok dotyczący płacenia alimentów matce, na to, aby założyć dziecku rachunek bankowy i tam wpłacać  alimenty? Matka dzieci wyjechała za granicę i je zabrała, od ponad pół roku nie widziałem się z dziećmi. Rozwód był z winy byłej żony, a władza rodzicielska powierzona została obu rodzicom.

Zasadniczo nie ma żadnej przeszkody, aby sąd zmienił wyrok w zakresie sposobu jego wykonania, jeżeli zmieniły się okoliczności sprawy. Jednak to, co Pan proponuje, nie wchodzi w grę. Alimenty to kwota zabezpieczająca bieżące utrzymanie i wychowanie dziecka. Założenie konta dla dziecka powoduje, że to ono może być dysponentem zgromadzonych na nim środków. Wówczas matka każdorazowo musiałaby uzyskiwać zgodę sądu do dysponowania tym majątkiem. Na takie rozwiązanie sąd opiekuńczy i rodzinny nie wyrazi zgody. Właśnie ze względu na charakter i cel zobowiązania alimentacyjnego. Do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności to na rodzicach ciąży obowiązek jego utrzymania i zapewnienia mu utrzymania, a to oznacza, że to matka dysponuje alimentami, aby te podstawowe potrzeby dziecku zapewnić.

Natomiast na pewno warto zawalczyć o prawo kontaktu z dzieckiem. Ma Pan do tego pełne prawo. Proszę tylko zadbać, aby sąd w wyroku zaznaczył, kto odpowiada za dostarczenie dziecka na miejsce spotkania, żeby na tym tle nie powstał konflikt. Uzyskanie takiego postanowienia ustalającego formę i regularność kontaktów pozwoli Panu skorzystać z przepisów, według których sąd może nakazać realizację wyroku, a w ostateczności nałożyć na osobę utrudniającą ten kontakt grzywnę.

Rozumiem, że moja odpowiedź może rodzić dalsze pytania. Proszę pytać, chętnie wyjaśnię dalsze szczegóły.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »