Kategoria: Alimenty

Alimenty bez rozwodu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-05-02

Chciałabym starać się o alimenty na 3-letnie dziecko i siebie. Niedawno rozeszłam się z mężem, ale nie wystąpiłam jeszcze o rozwód. Dodam, że jestem osobą chorującą na raka, a od miesiąca jestem bezrobotna. Z powodu choroby obecnie nie jestem w stanie podjąć żadnej pracy, ponieważ czeka mnie niebawem operacja, a później chemioterapia. Co mogę zrobić, aby uzyskać od męża jakiekolwiek pieniądze na życie i bieżące opłaty?

Z opisu sprawy wynika, że osoba zobowiązana, tj. Pani mąż i jednocześnie ojciec Waszego wspólnego dziecka, nie łoży na utrzymanie rodziny. Powszechne przekonanie, że do prawa wystąpienia o zasądzenie alimentów wymagany jest rozwód, jest zupełnie błędne. Oto bowiem przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią:

„Art. 27. [Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny] Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Przepis ten uprawnia to do złożenia pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Ponadto przepisy K.r.io. stanowią:

„Art. 128. [Treść obowiązku alimentacyjnego] Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Art. 129. [Kolejność]

§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.”

W opisanej sprawie zostały spełnione wszelkie przesłanki, aby składać pozew i oczekiwać pozytywnego rozstrzygnięcia ze strony sądu. Jeśli takie będzie Pani życzenie, chętnie pomożemy w przygotowaniu pozwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »