Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Alimenty od męża w trakcie małżeństwa bez rozwodu

Autor: Grzegorz Dziubka

Sprawa dotyczy alimentów na żonę w trakcie małżeństwa ale bez przeprowadzenia rozwodu. Jestem w związku małżeńskim, ale moja teściowa nie zgadza się na to, żeby mąż ze mną mieszkał i mieszka blisko niej, ode mnie ponad 200 km. Teściowa nie zgadza się też na to, żeby mój mąż wysyłał część wypłaty dla mnie, uważa nasze małżeństwo za nieporozumienie. Mąż wysyła czasami mniej więcej 1/4 swoich zarobków na utrzymanie domu, ale bardzo żałuje tych pieniędzy, wypomina mi, mówi, że ja czyham tylko na jego majątek, co nie jest prawdą. Czy w tej sytuacji (rozwodu nie chcę, jeszcze mam nadzieję, że on się zmieni) mogę wystąpić o alimenty w czasie trwania małżeństwa, tak żeby to sąd kazał mężowi płacić tę 1/4 albo ciut więcej z wypłaty? Utrzymuję nasz wspólny dom, mieszkam w nim sama i potrzebuję pieniędzy na utrzymanie domu bez łaski i proszenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty od męża w trakcie małżeństwa bez rozwodu

Obowiązek wspólnego utrzymywania rodziny

Co do zasady pomiędzy współmałżonkami istnieje „obowiązek alimentacyjny”. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania w wysokości określonej przez sąd. Uzależnione jest to jednak od wielu czynników wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa. Co prawda w trakcie istnienia małżeństwa świadczenie to nie jest nazywane i uznawane za typowe alimenty.

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Natomiast art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi:

„§ 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. 
§ 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić”.

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Małżonkowie obowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny, w tym do zaspokajania potrzeb życiowych współmałżonka. Współmałżonkowie winni są sobie wspólne pożycie, wierność, współdziałanie i pomoc wzajemną. Prawa i obowiązki dotyczą w równym stopniu obu małżonków. Z zasady pomocy wzajemnej pochodzi obowiązek pomocy materialnej. Powinno oczywiście być to robione w ramach możliwości zarobkowych i majątkowych małżonka. Jeśli, tak jak u Pani, jeden z małżonków nie wywiązuje się z tego obowiązku, to drugi może złożyć pozew do sądu o zasądzenie wobec niego odpowiedniej kwoty, płatnej co miesiąc tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli więc w trakcie trwania małżeństwa jeden z małżonków nie łoży na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny – wówczas możliwe jest sądowe nakazanie przekazywania części jego dochodów do ręki drugiego małżonka. Sąd może orzec, że cykliczne dochody małżonka uchylającego się od swoich obowiązków, będą wypłacane w części lub w całości do ręki czy na konto drugiego małżonka. Pani, ubiegając się o takie świadczenie, powinna w sądzie przedstawić dowody w postaci m.in. rachunków czy ponoszonych innych kosztów.

W takiej sytuacji jak znajduje się Pani, czyli osobne zamieszkiwanie z brakiem rozwodu, nie wyłącza się obowiązku wzajemnego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli więc Pani mąż nie przekazuje środków pieniężnych na rzecz zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny, mimo że pracuje, sąd na Pani żądanie w pozwie może zobowiązać pracodawcę, aby co miesiąc część jego przekazywał na utrzymanie rodziny.  Wysokość takiego świadczenie jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb osoby, która wnosi o takie świadczenie oraz jak już wspomniano możliwości zarobkowych Pani męża.

Mąż zostawił ciebie i dzieci bez środków do życia a teraz żąda rozwodu? Czy przysługują ci alimenty lub inne świadczenie od męża na czas przed rozwodem?  Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl