Kategoria: Alimenty

Alimenty na syna przebywającego w Anglii

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-07-16

Płacę alimenty na syna, który mieszka w Anglii z mamą. Alimenty przysądzone były w Polsce. Syn ma 21 lat, ponoć chodzi do szkoły, ale na pewno zarabia. Czy muszę nadal płacić, skoro jego sytuacja majątkowa jest dobra (utrzymuje się), a nie przedstawił dowodu kontynuacji nauki? Czy mogę wpłacać je na konto partnera jego matki (tak ona sobie życzy)?

Odpowiadając na Pana pytania o dalsze opłacanie alimentów, sposób ich realizacji i dokonanie odpowiednich posunięć prawnych – zacznę od wyjaśnienia, że alimenty zasądzone wyrokiem sądowym tylko wyrokiem powinny zostać zmienione lub zniesione. Dlatego nie warto samowolnie zaprzestawać ich opłacania, nawet gdy jesteśmy przekonani, że uprawniony do alimentacji stracił do nich swoje prawa. Dlatego teraz przedstawię, w jakich okolicznościach przepisy prawa rodzinnego (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) dopuszczają zwolnienie się, uchylenia się z alimentacji czy wygaśnięcie obowiązku. Nie jest to kryterium wieku ani uzyskania wykształcenia podane jako przesłanki ustawowe, choć nie są one bez znaczenia. Bowiem w temacie alimentacji dzieci pełnoletnich przepisy wprowadzają dodatkowe kryteria oceny zasadności alimentacji, co zwiększa oczywiście szanse na uchylenie się od alimentacji dziecka dorosłego lub tez obniżenie alimentów gdy dziecko uzyskuje własne dochody– kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Jeżeli więc dochody Pana syna córki wystarczają na jego utrzymanie i  usamodzielnienie się -  to ma Pan podstawy wystąpić o zniesienie alimentów. Jednak w tym przypadku dopatruje się większych szans w zakresie ewentualnego zmniejszenia alimentów.

Dlatego powinien Pan wystąpić do sądu o zmianę wyroku alimentacyjnego – przede wszystkim uprawnionym powinien być syn i jego konto powinno być ujawnione lub adres doręczenia alimentów. W żadnym wypadku nie powinny to być konta bankowe osób trzecich. Dzięki tej sprawie sądowej ma Pan szanse na ujawnienie sytuacji syna przed sądem – co wyjaśni, czy alimenty będą tylko obniżone, czy też zarabia on tyle, by się sam utrzymać – wówczas byłyby zniesione.

Na koniec raz jeszcze przypomnę, że jeżeli alimenty zasądzono wyrokiem sądu, to nie wolno zaniechać ich płacenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »