Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dziecko

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-02-26

Dorosły syn (19 lat) podjął naukę w szkole średniej w systemie zaocznym. Nadal żąda alimentów. Gdy miał 18 lat, podjął pracę i przerwał naukę, po czym podjął naukę w szkole w systemie zaocznym, pracując. Dziecko mieszka z matką. Teraz się dowiedziałem, że nie pracuje, gdyż cierpi na przewleką chorobę. Chciałbym się dowiedzieć, czy muszę nadal płacić alimenty na dziecko gdy jest ono przewlekle chore.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty na dorosłe przewlekle chore dziecko

Konieczność alimentowania dzieci przez rodziców

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Brak możliwości utrzymywania się przez syna

Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103). Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Choroba pełnoletniego dziecka a alimenty

Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia. W nauce prawa podnosi się, że wprowadzenie komentowanej regulacji „stanowi podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów dopuszczał możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka jeżeli »nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się«. Sytuacja taka ma miejsce, na przykład gdy pełnoletnie dziecko, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdając egzaminów (…)” (tak J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 133, Nb 3).

Wskazuje się, że w danych okolicznościach takim zachowaniem może być m.in. „nieuczestniczenie w zajęciach studenckich i brak pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń, powtarzanie roku, niepodjęcie studiów pomimo uzyskania środków finansowych na zapłatę czesnego albo czynszu na najem mieszkania, podejmowanie studiów na kolejnym kierunku itd.” (tak J. Haberko, Charakter prawny relacji, s. 54).

Możliwości finansowe alimentującego rodzica

Z uwagi na to, jeżeli syn nie uczy się, nie szuka pracy, a więc jak wskazał SN powyżej – zaniedbuje ten obowiązek, możliwe jest uchylenie się od ponoszenia obowiązku alimentacyjnego – każdorazowo wymaga to jednak orzeczenia sądu, jeżeli taki obowiązek jest obecnie na Pana nałożony. Jednocześnie, jeżeli Pana zdolności finansowe znacznie się pogorszyły, można rozważyć zaprzestania uiszczania alimentów, bowiem Pana możliwości finansowe na to nie pozwalają. Jeżeli jednak syn się uczy – nawet w systemie zaocznym i nie pracuje bo pobiera naukę to obowiązek powinien dalej trwać, bowiem nie jest on w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zbadanie sytuacji syna

Wszystko bowiem zależy od tego – czy pomimo nauki – syn pracuje i jakie wynagrodzenie osiąga – czy pozwala mu ono na zaspokojenie swoich potrzeb. Z uwagi na powyższe, proszę rozważyć przedmiotowe aspekty i jeżeli okaże się, że syn pracuje i całkiem dobrze zarabia, może Pan skierować do sądu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na powyższe okoliczności i zamieszczając materiał dowodowy potwierdzający jego zarobki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »