Kategoria: Alimenty

Adres byłego męża i ojca dziecka

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-07-24

Złożyłam wniosek do sądu rejonowego o alimenty od byłego męża na mnie i na nasze dziecko. Wpisałam, że pozwany przebywa w UK. Dostałam odpowiedź, że mam w ciągu 7 dni podać jego adres zamieszkania – którego nie znam. Nie utrzymuję z nim kontaktu. Co robić, jaką złożyć odpowiedź do sądu?

Często zdarza się, ze kontrahenci czy współpracownicy lub, tak jak w Pani przypadku, byli partnerzy zrywają z nami kontakty. Nie powinno to wstrzymywać naszych uprawnień do uzyskiwania prawomocnych wyroków sądowych. Stąd wprowadzono taką instytucję jak kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Taka osoba reprezentuje drugą stronę i ma za zadanie dbać o jej interesy w procesie. Takim kuratorem może być dowolna osoba, wskazywana jest przez sąd.

W Pani przypadku proponuję złożyć w terminie 7 dni pismo do sądu, w którym oświadczy Pani, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego, a jego ostatnim znanym Pani miejscem zamieszkania była takie to a takie miejsce. Jednocześnie, w tym samym piśmie, proszę wnieść do sądu wniosek o ustanowienie dla pozwanego kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Oprócz tego może Pani, niezależnie od pisma do sądu, zwrócić się do urzędu gminy, w której partner zamieszkiwał przed wyjazdem do UK, o udzielenie informacji z bura meldunkowego. Na stronie urzędu znajdzie Pani na pewno procedurę (gminy często posługują się konkretnymi wzorami). Koszt informacji to 31 zł. Otrzyma ją osoba, która wykaże się interesem prawnym. Pani interes prawny to ustalenie miejsca zamieszkania ojca dziecka na potrzeby postępowania sądowego. Dowodem tego będzie akt urodzenia dziecka i wezwanie z sadu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »